Նորություններ

11.05.2011Թ.-ԻՑ <<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ՑՈՒՑԱԿՎՈՒՄ Է ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ:

12.05.2011
11.05.2010թ.-ից <<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի երկրորդ թողարկումը ևս ցուցակվում է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայի բաժնետոմսերի երկրորդային /B/ ցուցակում:

    Լրացուցիչ տեղաբաշխված 1,400,000 հատ բաժնետոմսերի ցուցակումը իրականացվել է նախկինում տեղաբաշխված և ցուցակված թվով 5,692,074 հատ բաժնետոմսերի հետ միասնական կարգով:

      Ներկայումս կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլատրված են Ընկերության թվով 7,362,074 հատ բաժնետոմսեր, որոնց շնորհված է 00AHEKS10KR3 տարբերակիչ ծածկագիրը:

  Բաժնետոմսերի երկրորդային շուկայի իրացվելիության ապահովման նպատակով <<ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ-ն շարունակելու է իրականացնել Ընկերության բաժնետոմսերի առքի և վաճառքի ամենօրյա պարտադիր գնանշումներ

Բոլոր Նորությունները