«ՎԱԼԼԵՏՏԱ» ՍՊԸ-Ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

Պարտատոմսի դասը

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Ազդագիր

Հավելված. Ֆինանսական հաշվետվություններ

Կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ

Հաշվետվություններ
Annual report

Report_ 09.10.2008

Report III Q 2008

Report 25.11.2008

Report 05.12.2008

Annual Reports 2008

Report IIQ 2008

Report IIQ 2009


Գնի հաշվարկ

Թողարկման ծավալ

500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

50,000 ՀՀ դրամ

Քանակ

10,000 հատ

Շրջանառության ժամկետ

24 ամիս (պարտատոմսերը մարվել են 26.12.2009թ.)

Եկամտաբերություն

10.5% տարեկան

Ապահովվածություն

«Սթար Գլոու» ՓԲԸ երաշխավորություն

Արժեկտրոնների վճարում

6 ամիս հաճախականությամբ
(26.06.2008թ., 26.12.2008թ., 26.06.2009թ, 28.12.2009թ.)

Գլխավոր տեղաբաշխող

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Կարգավորված շուկա

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ, Cbond հարթակ