«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ

Բաժնետոմսի դասը

Հասարակ անվանական բաժնետոմս

Բաժնետոմսերի թողարկման ազդագիր

Առևտրի ազդագիր

2009թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ և աուդիտի եզրակացություն

2009թ.-ի բաժնետերերի տարեկան ժողովի ամփոփ ներկայացում«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2010թ-ի օգոստոսի 20-ին կայացած Տնօրենների Խորհրդի նիստի որոշումները

Թողարկման ծավալ

3,285,715,000 ՀՀ դրամ

Թողարկման քանակ

3,285,715 >հատ

Անվանական արժեք

1,000 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխման գին

1,050 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխման ծավալ

905,177,700 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխման քանակ

862,074 հատ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ծավալ

466,336,500 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխման խմբի անդամ

Շուկա ստեղծող

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ


Կարգավորված շուկա

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ, B հարթակ