«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ10,000,000 Եվրո
Թողարկման քանակ100,000 հատ
Անվանական արժեք100 Եվրո
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն3.50% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ60 ամիս /մարման օր 01/06/2025/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Մանրամասն տեղեկատվություն