Նորություններ

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-ԻՑ ԲԱՆԿԸ FCI-Ի ԱՆԴԱՄ Է

01.02.2008
Բանկն անդամակցել է FCI (Factors Chain International) միջազգային ֆակտորինգային կազմակերպությանը, ինչը հնարավորություն է տալիս ֆակտորինգային ծառայություններ մատուցել շուրջ 70 երկրներում առանց գործընկեր բանկերի երկարաժամկետ որոնման, փաստաթղթաշրջանառության և պայմանագրային բազայի երկարատև համաձայնեցման, երկրների միջև եղած առևտրային, օրենսդրական և այլ իրավաբանական անհամապատասխանություններից բխող խնդիրների լրացուցիչ հարթեցման:

Բոլոր Նորությունները