Նշանակալից մասնակիցներ

Բանկի 11670 (տասնմեկ հազար վեց հարյուր յոթանասուն) հատ (80%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր է հանդիսանում «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն, իսկ 2918 (երկու հազար ինը հարյուր տասնութ) հատ (20%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերն է հանդիսանում <<Բելեգինգսմաչեփիջ Ջոնգո>> ՍՊԸ-ն:

Միևնույն ժամանակ 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ սովորական բաժնետոմսերով Վարտան Սիրմակեսը հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից մասնակից:

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: