Նշանակալից մասնակիցներ

Բանկի 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ (100%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր է հանդիսանում «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն, որն իրականացնում է առևտրային գործունեություն:

Միևնույն ժամանակ 14588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ սովորական բաժնետոմսերով Վարտան Սիրմակեսը «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՍՊԸ-ի միջոցով հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից մասնակից: