ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման կամ կառուցապատման համար «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-ն առաջարկում է հիփոթեքային վարկերի գրավիչ և մատչելի պայմաններ:

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն առաջինը շուկայում հանդես է եկել նոր՝ վարկի նախահաստատման ծառայությամբ, որը թույլ է տալիս Ձեզ.

  • մինչ անշարժ գույք փնտրելը պարզել անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով Բանկի կողմից տրամադրվող Ձեզ հասանելի գումարի առավելագույն չափը
  • անշարժ գույքի ընտրությունից հետո կարճ ժամանակում ստանալ վարկը,
  • վաճառողի հետ բանակցել բնակարանի գնի վերաբերյալ:

Նախահաստատման ծառայությունից օգտվելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հայտը՝

Նախահաստատման-հայտ

Երիտասարդ ընտանիքների համար առաջարկում ենք բարելավել բնակարանային պայմանները՝ օգտվելով

  • «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ» ՓԲԸ-ի կամ
  • «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ծրագրից:

 
Բնակելի անշարժ գույքի` Ձեռքբերում Վերանորոգում Կառուցապատում
Տոկոսադրույք` 10,5%-11,5% 10,5%-11,5% 10,5%-11,5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ Սկսած՝ 11.40%-ից Սկսած՝ 11.40%-ից Սկսած՝ 11.40%-ից
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 120-18060-120 120-180
Արժույթ ՀՀ դրամՀՀ դրամՀՀ դրամ

   
Բնակելի անշարժ գույքի` Ձեռքբերում
Տոկոսադրույք`7%-7.5% (ք, Երևանում գտնվող անշարժ գույքի
ձեռքբերման դեպքում 2%-ը սուբսիդավորվում է
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության կողմից,
իսկ ՀՀ մարզերում գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերման
դեպքում 4%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության կողմից)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ Սկսած՝ 3.42%-ից
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 120-144
Արժույթ ՀՀ դրամ

Ֆրանսիական զարգացման գործակալության հետ համատեղ ներկայացնում ենք նաև Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ-ի էնեգաարդյունավետ վարկավորման ծրագիրը, որի նպատակն է ֆինանսավորել բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգումը:

Այս ծրագիրը Ձեզ հնարավորություն կտա`

  • կրճատել սպառվող էներգիայի գծով ծախսերը
  • ստանալ երկարաժամկետ ֆինանսավորում՝ արտոնյալ ժամկետի հնարավորությամբ

   
Բնակելի անշարժ գույքի` Վերանորոգում
Տոկոսադրույք` 11.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 11.57%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 60-120
Արժույթ ՀՀ դրամ

ՀՀ, ք. Երևան, Պարույր Սևակի 9 հասցեում գտնվող շենքից բնակարանների ձեռքբերման համար.
Վարկի նպատակը ՀՀ, ք. Երևան, Պարույր Սևակի 9 հասցեում գտնվող շենքից բնակարանների ձեռքբերում
Տոկոսադրույք` 10-12%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ Մինչև 15 տարի
Արժույթ USD

Մանրամասն

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
Բնակելի անշարժ գույքի` Ձեռքբերում Վերանորոգում Կառուցապատում
Տոկոսադրույք` 9.5%-10.5%8.5%-10% 9.5%-10.5%8.5-10% 9.5%-10.5%8.5-10%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ Սկսած՝ 10.18%ից Սկսած՝9.09%-իցՍկսած՝ 10.18%իցՍկսած՝9.09%-իցՍկսած՝ 10.18%իցՍկսած՝9.09%-ից
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 180180180180 180180
Արժույթ USDEURUSDEURUSDEUR

ԼՈՂԱՑՈՂ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
Բնակելի անշարժ գույքի` Ձեռքբերում Վերանորոգում Կառուցապատում
Տոկոսադրույք`
Առաջին 36 ամիսների համար 11,5-12.5%9% 7%
37-240 ամիսների համար ՀՏ1*+5,5-6,5% ՀՏ2+6.5%ՀՏ3+7%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 12,39%-իցսկսած 9,64%-իցսկսած 7.48%-ից
Առավելագույն և նվազագույն շեմ առավելագույնը 4%6% և 12%4% և 10%առավելագույնը 4%6% և 12%4% և 10% առավելագույնը 4%6% և 12%4% և 10%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 240240240120 120120240240240
Արժույթ AMDUSDEURAMD USDEURAMDUSDEUR

ՀՏ1-ն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված Վերաֆինանսավորման (Ռեպո) տոկոսադրույքն է: Ռեպո տոկոսադրույքը մշտապես հրապարակվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի ինտերնետային էջում. www.cba.am:

ՀՏ2-Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd-ի կողմից 6 ամսվա համար ԱՄՆ դոլարով առաջարկվող Լոնդոնի միջբանկային փոխարժեքն է, որն արտացոլվում է Reuters-ի էկրանին LIBOR01 եւ LIBOR02 էջերում:

ՀՏ3-Եվրոպական միության բանկային ֆեդերացիայի կողմից 6 ամսվա համար ԵՎՐՈ-ով եվրագոտու միջբանկային առաջարկվող փոխարժեքը որը արտացոլվում է Reuters- ի էկրանին EURIBOR01 էջերում:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի վարկավորման ուղենիշային/հիմնական պայմանները

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

էներգաարդյունավետ վերանորոգման/բնակարանային միկրովարկերի ուղենիշային հիմնական պայմաններ

www.abcfinance.am

https://www.abcfinance.am/finhelper/

*Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: