ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

   

Անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման կամ կառուցապատման համար «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-ն առաջարկում է հիփոթեքային վարկերի գրավիչ և մատչելի պայմաններ:

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն առաջինը շուկայում հանդես է եկել նոր՝ վարկի նախահաստատման ծառայությամբ, որը թույլ է տալիս Ձեզ.

  • մինչ անշարժ գույք փնտրելը պարզել անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով Բանկի կողմից տրամադրվող Ձեզ հասանելի գումարի առավելագույն չափը
  • անշարժ գույքի ընտրությունից հետո կարճ ժամանակում ստանալ վարկը,
  • վաճառողի հետ բանակցել բնակարանի գնի վերաբերյալ:

Նախահաստատման ծառայությունից օգտվելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հայտը՝

Նախահաստատման-հայտ

Երիտասարդ ընտանիքների համար առաջարկում ենք բարելավել բնակարանային պայմանները՝ օգտվելով

  • «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ» ՓԲԸ-ի կամ
  • «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ծրագրից:

 
Բնակելի անշարժ գույքի` Ձեռքբերում Վերանորոգում Կառուցապատում
Տոկոսադրույք` 9,75%-12.5% 9,75%-12.5% 9,75%-12.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 10.52%-16.98% 10.52%-16.98% 10.52%-16.98%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 120-24060-120 120-240
Արժույթ ՀՀ դրամՀՀ դրամՀՀ դրամ

Ավելին

   
Բնակելի անշարժ գույքի` Ձեռքբերում
Տոկոսադրույք`7%-7.5% (ք, Երևանում գտնվող անշարժ գույքի
ձեռքբերման դեպքում 2%-ը սուբսիդավորվում է
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության կողմից,
իսկ ՀՀ մարզերում գտնվող անշարժ գույքի ձեռքբերման
դեպքում 4%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության կողմից)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 3.34%-11.94%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 120-144
Արժույթ ՀՀ դրամ

Ավելին

Ֆրանսիական զարգացման գործակալության հետ համատեղ ներկայացնում ենք նաև Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ-ի էնեգաարդյունավետ վարկավորման ծրագիրը, որի նպատակն է ֆինանսավորել բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգումը:

Այս ծրագիրը Ձեզ հնարավորություն կտա`

  • կրճատել սպառվող էներգիայի գծով ծախսերը
  • ստանալ երկարաժամկետ ֆինանսավորում՝ արտոնյալ ժամկետի հնարավորությամբ

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԻԿՐՈՎԱՐԿԵՐ
Բնակելի անշարժ գույքի` Վերանորոգում
Տոկոսադրույք` 11.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 12.72%-21.36%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 60-120
Արժույթ ՀՀ դրամ
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
Բնակելի անշարժ գույքի` Վերանորոգում
Տոկոսադրույք` 9.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 10.81%-13.76%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 60-120
Արժույթ ՀՀ դրամ

Ավելին

ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
Բնակելի անշարժ գույքի` Ձեռքբերում Վերանորոգում Կառուցապատում
Լողացող տոկոսադրույք`
Առաջին 36 ամիսների համար11.5%-12.5%
Հիմնական ցուցանիշ` 37-240 ամիսների համար ՀՏ1*+5,5-6,5%
Երկրորդային ցուցանիշ` հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության դեպքումՀՏ11+5-6%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 12,39%-18.84%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 240              120240
Արժույթ AMD

Ավելին

ԱՄՆ ԴՈԼԱՐՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
Բնակելի անշարժ գույքի` Ձեռքբերում Վերանորոգում Կառուցապատում
Հաստատուն տոկոսադրույք`
Տարեկան տոկոսադրույք9.5%-10.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 9.64%-13.19%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 180
Արժույթ USD
Լողացող տոկոսադրույք`
Առաջին 36 ամիսների համար9%
Հիմնական ցուցանիշ` 37-240 ամիսների համար ՀՏ2+6.5%
Երկրորդային ցուցանիշ` հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության դեպքումՀՏ21+6,5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 9.64%-13.19%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 240              120240
Արժույթ USD

Ավելին

ԵՎՐՈՅՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ
Բնակելի անշարժ գույքի` Ձեռքբերում Վերանորոգում Կառուցապատում
Հաստատուն տոկոսադրույք`
Տարեկան տոկոսադրույք8.5%-10%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 7.48%-13.37%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 180
Արժույթ EUR
Լողացող տոկոսադրույք`
Առաջին 36 ամիսների համար7%
Հիմնական ցուցանիշ` 37-240 ամիսների համար ՀՀՏ3+7%
Երկրորդային ցուցանիշ` հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության դեպքումՀՏ31+7%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 7.48%-13.37%
Առավելագույն ժամկետ (ամիս)՝ 240              120240
Արժույթ EUR

Ավելին

ՀՏ1-ն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված Վերաֆինանսավորման (Ռեպո) տոկոսադրույքն է: Ռեպո տոկոսադրույքը մշտապես հրապարակվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի ինտերնետային էջում. www.cba.am:

ՀՏ11ՀՀ պետական արժեկտրոնային 6 ամսվա պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքն է, որն արտացոլվում ՀՀ կենտրոնական բանկի ինտերնետային էջում. www.cba.am։ Վարկի լողացող տոկոսադրույքը ՀՀ դրամի դեպքում` կարող է փոփոխվել (բարձրանակ կամ նվազել) հաստատված տոկոսադրույքից առավելագույնը 4%-ով:

ՀՏ2-Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd-ի կողմից 6 ամսվա համար ԱՄՆ դոլարով առաջարկվող Լոնդոնի միջբանկային փոխարժեքն է, որն արտացոլվում է Reuters-ի էկրանին LIBOR01 եւ LIBOR02 էջերում:

ՀՏ21 ԱՄՆ Գանձապետական ուղենիշային պարտատոմսերի 6 ամսվա մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքն է, որն արտացոլվում է www.treasury.gov կայքում։ Վարկի լողացող տոկոսադրույքի նվազագույն և առավելագույն շեմերը ԱՄՆ դոլարի դեպքում` 6% և 12%։

ՀՏ3-Եվրոպական միության բանկային ֆեդերացիայի կողմից 6 ամսվա համար ԵՎՐՈ-ով եվրագոտու միջբանկային առաջարկվող փոխարժեքը որը արտացոլվում է Reuters- ի էկրանին EURIBOR01 էջերում:

ՀՏ31 Եվրոմիության Գանձապետական ուղենիշային պարտատոմսերի 6 ամսվա մինչև մարում եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքն է, որն արտացոլվում է www.ecb.europa.eu կայքում ։ Վարկի լողացող տոկոսադրույքի նվազագույն և առավելագույն շեմերը Եվրոյի դեպքում` 4% և 10%։

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Տրամադրման որոշման կայացման ժամկետ3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Տրամադրման որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացում1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Գումարի փաստացի տրամադրման ժամկետՀաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող մասնագիտացված գնահատող կազմակերպությունների ցանկ
ԿազմակերպությունՀասցեՀեռախոսԷլ. հասցե
«Ակցեռն-Էլիտա» ՍՊԸ + (374 10) 27 76 62
+ (374 91) 27 76 62
ք. Երևան, Վաղարշյան 12 appraisal@akcern.am
«Ամինտաս Գրուպ» ՍՊԸ + (374 10) 43 27 76
+ (374 93) 50 02 01
ք. Երևան, Արցախի փող. 23/6 amintasgroup@mail.ru
«Ար Վի Էմ Քոնսալտ» ՍՊԸ + (374 10) 54 64 90
+ (374 98) 94 44 49
ք. Երևան, Նալբանդյան 48/1info@rvmconsult.am
«Ափթայմ» ՍՊԸ + (374 60) 53 53 71
+ (374 98) 53 53 14
ք. Երևան, Պուշկին փ., «Բիզնես Պալե»
3-րդ հարկ
info@uptimellc.org
«Ա. Գ. Բորսա» ՍՊԸ + (374 10) 25 90 31ք. Երևան, Ն. Զարյան, 22աagborsa@mail.ru
«Բիլդափ» ՍՊԸ + (374 10) 54 71 60ք. Երևան, Զարյան 5, թիվ 1buildup@rambler.ru
«Բիլիվ» ՍՊԸ + (374 94) 22 11 11ք. Երևան, Մաշտոց պող., 9-14arm-belive@mail.ru
«Գառդի» ՍՊԸ + (374 91) 41 22 79ք. Երևան, Բաղրամյան 7, 4gardiltd@gmail.com
«Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ + (374 10) 54 48 82ք. Երևան, Խանջյան 13/2cost@consultant.com
«Շիրակամուտ» ՍՊԸ + (374 93) 40 09 59ք. Երևան, Վ. Սարգսյանinfo@shirakamut.am
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ + (374 10) 54 27 40ք. Երևան, Թումանյան 8, 216 սենյակinfo@olivergroup.am
«Վի Էմ Ար Փի» ՍՊԸ + (374 10) 58 87 97ք. Երևան, Վարդանանց 8, շ. 3vm-rp@mail.ru

Ներբեռնել

Հիփոթեքային վարկերի միասնական տեղեկատվական ամփոփագիր

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

www.abcfinance.am

https://www.abcfinance.am/finhelper/


*Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա (արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում)։
*Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: