25.05.2018
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐՈՎ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ (AMSWISB28ER2) ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 24.05.2018թ. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվել է ԱՄՆ դոլարով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր (AMSWISB28ER2 հետևյալ պայմաններով.

Անվանական արժեքը ՝ 100 ԱՄՆ դոլար:

Քանակը՝ 60.000 հատ:

Թողարկման ընդհանուր ծավալը ՝ 6,000,000 ԱՄՆ դոլար, որից 700,000 ԱՄՆ դոլար անվանական ծավալով պարտատոմսերը ենթակա են գնման Շուկա ստեղծողների կողմից:

Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման պարբերականությունը՝ 6.5%, կիսամյակային:

          Տեղաբաշխումը իրականավում է բաց բաժանորդագրության միջոցով՝ 24.05.2018-22.06.2018 ժամանակահատվածում:25.05.2018
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ (SWISS7) ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սիրով ներկայացնում ենք «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից 24/05/2018թ. թողարկված և տեղաբաշխված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (SWISS7) տեղաբաշխման արդյունքները.

Տեղաբաշխման աճուրդի արդյունքները`

· աճուրդի եղանակը (բաց/փակ)` փակ աճուրդ

· աճուրդի ձևը` ստանդարտ

· ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը գնման գնով (ՀՀ դրամ)` 4,970,737,835.62

· բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը գնման գնով (ՀՀ դրամ)` 2,384,026,388.12

· բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր անվանական ծավալը (ՀՀ դրամ)` 2,350,000,000

· տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման գինը (ՀՀ դրամ)` 50,299.06

· տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման եկամտաբերությունը` 11.34%

· տեղաբաշխված արժեթղթերի միջին կշռված եկամտաբերությունը` 11.1147%

· տեղաբաշխման օրը (օր/ամիս/տարի)` 24/05/201821.05.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սույնով տեղակացնում ենք, որ 2018 թվականի մայիսի 24-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն նախատեսում է իրականացնել անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի /թվով երկու տրանշների/ թողարկում և տեղաբաշխում:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնելու է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն, իսկ թողարկվող պարտատոմսերի ցուցակումից հետո Բորսայի այլ անդամի/ների կողմից իրականացվելու է նաև շուկա ստեղծողի (մարքեթ մեյքերի) գործառույթներ:

Պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկում 2018թ մայիսի 17-ին, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի N 1/348Ա որոշման հիման վրա:

Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակը ինչպես նաև Պարտատոմսերի տեղաբաշխման հիմնական պայմանները տեղադրված են «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայք էջում, www.armswissbank.am հասցեով:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ (37460) 757001, (37411) 757001:16.04.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից սույն թվականի ապրիլի 16-ին մարվել են 16.04.2015թ. թողարկված, 2.000.000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով AMSWISB21ER7 տարբերակիչ ծածկագրով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը և վճարվել են վերջին արժեկտրոնները: Բացի այդ, նույն ամսաթվին Բանկը վճարել է նաև AMSWISB22ER5 տարբերակիչ ծածկագրով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ընթացիկ արժեկտրոնները:

12.04.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Քափարմ» ՓԲԸ-ի կողմից 22.06.2015թ. հիմնադրված «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի (գրանցված ՀՀ ԿԲ 06.07.2015թ.-ի թիվ 153Ա որոշմամբ) դադարեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի համաձայն մինչև 2018 թվականի ապրիլի 09-ը որևէ անձ չի դիմել իրեն պարատատեր ու իր պահանջը գրանցվելու համար: Միևնույն ժամանակ հայտարարում ենք, որ «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի միջանկյալ դադարեցման հաշվեկշիռը զրոյական է:10.04.2018
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-ԻՆ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ

2018թ. ապրիլի 26-ին ժամը 11:00-ին Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքի Դե Մալանյի փողոց 22 հասցեում տեղի կունենա «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը:


16.03.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2017թ. դեկտեմբերի 05-ին, «Քափարմ» ՓԲԸ-ի Խորհուրդը որոշում կայացրեց դադարեցնել «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի գործունեությունը՝ հաշվի առնելով ներդրումների բացակայությունը: 2018թ. մարտի 15-ի դրությամբ և ընդհանրապես «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդը գործունեություն չի իրականացրել:09.02.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2017թ. դեկտեմբերի 5-ին «Քափարմ» ՓԲԸ-ի Խորհուրդը որոշում կայացրեց դադարեցնել «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի գործունեությունը՝ հաշվի առնելով ներդրումների բացակայությունը: Ֆոնդի դադարեցում նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2018թ. մայիսի 17-ը ՀՀ ԿԲ դիմելու, պարտատերերի պահանջներն ամբողջովին կատարելու և ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշման արդյունքում:

Ֆոնդի փայատերերը և այլ պարտատերերը կարող են «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի կառավարչին պահանջ ներկայացնել օրենքով սահմանված կարգով մինչև 2018թ. ապրիլի 9-ը քաղաք Երևան, Վազգեն Սարգսյան փողոց, 10 հասցեով:

Ֆոնդի դադարեցման ծախսերն իրականացվելու են հիմնադիր՝ «Քափարմ» ՓԲԸ-ի կողմից: Ակտիվների բացակայության հետևանքով ակտիվների բաշխում չի իրականացվելու:30.01.2018
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է AMSWISB23ER3 ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՎՃԱՐՈՒՄ

2018թ. հունվարի 29-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվել է AMSWISB23ER3 թողարկման կորպորատիվ պարտատոմսերի արժեկտրոնի վճարում անվանական արժեքի 2.1250% չափով:16.08.2017
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ն ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐԺԱՆԵՑԵԼ Է ԲԱՐՁՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ

Հարգելի հաճախորդներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների վարքագծի գնահատման և ընտրության կարգը հաստատելու մասին» N348-Ն հրամանի համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է պետական գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների (գործակալների) և պոտենցիալ մասնակիցների գործունեության եռամսյակային գնահատականները:

2017թ. երկրորդ եռամսյակի արդյունքներով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից յոթ գործակալների միջև արժանեցել է ամենաբարձր գնահատականին:

Գնահատման արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://minfin.am/hy/page/arajnayin_dilerner_gortsakalner_/:
1 2 3 4 5 ... 18


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: