18.01.2019
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ Է ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԱՆՇԱՐԺ և ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ համագործակցության է հրավիրում անշարժ և շարժական գույքի գնահատմամբ զբաղվող մասնագիտացված ընկերություններին; Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններն ընտրվելու են մրցութային կարգով: Համագործակցության հայտերը առձեռն կընդունվեն մինչը 2019թ.-ի փետրվարի 5-ը:

Մանրամասները՝ այստեղ:08.01.2019
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ ՑՈՒՑԱԿՎԵԼ ԵՆ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-Ի 10 ՄԻԼԻՈՆ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ ԾԱՎԱԼՈՎ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ

Տեղեկացնում ենք, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 26-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայի կորպորատիվ պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում ցուցակվել է Բանկի 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար ծավալով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր:

Բանկի SWISB9 հապավմամբ պարտատոմսերը (ISIN - AMSWISB29ER0) ներառում են 100,000 հատ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս` 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով։ Պարտատոմսերի շրջանառության ժամկետը 72 ամիս է՝ արժեկտրոնային եկամտաբերությունը 6% տոկոսադրույքով, որը կվճարվի եռամյակային պարբերականությամբ:

Բանկը ներկայումս ունի ևս ցուցակված 7 կորպորատիվ պարտատոմսեր՝ տարբեր արժույթներով և եկամտաբերությամբ, որոնց գնանշումների մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայի կամ Բանկի կայք էջից։17.12.2018
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ը ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԸ

2018թ. դեկտեմբերի 17-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվել են AMSWISB24ER1, AMSWISB25ER8 և AMSWISB26ER6 կորպորատիվ պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարումներ անվանական արժեքի համապատասխանաբար 3.375%, 2.5% և 6.375% չափով:27.11.2018
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ը ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԸ

2018թ. նոյեմբերի 26-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվել է AMSWISB27ER4 և AMSWISB28ER2 կորպորատիվ պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարում անվանական արժեքի համապատասխանաբար 5.75% և 3.25% չափով:19.11.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հարգելի Հաճախորդ

Սույնով տեղակացնում ենք Ձեզ, որ 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն նախատեսում է իրականացնել անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Պարտատոմսերը թողարկվում են ԱՄՆ դոլարով /անվանական արժեքը` 100 ԱՄՆ դոլար/, վեց տարի մարման ժամկետով, 6.00% արժեկտրոնային եկամտաբերությամբ, արժեկտրոնի վճարման եռամսյակային պարբերականությամբ:

Տեղաբաշխման ծավալը /անվանական/` 10 (տասը) միլիոն ԱՄՆ դոլար:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունենալու բաց բաժանորդագրության եղանակով, համապատասխան հայտը Բանկ ներկայացնելու միջոցով: Բաց բաժանորդագրության հայտերի ընդունման ժամանակահատված` 22.11.2018թ. 10:00 մինչև 24.12.2018թ. ժամը 16:30:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ (37460) 757001, (37411) 757001

Ազդագիր

Բանկի կանոնադրություն29.10.2018
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է AMSWISB23ER3 ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՎՃԱՐՈՒՄ
2018թ. հոկտեմբերի 27-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվել է AMSWISB23ER3 թողարկման կորպորատիվ պարտատոմսերի արժեկտրոնի վճարում անվանական արժեքի 2.150%-ի չափով:

16.10.2018
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է AMSWISB22ER5 ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԻ ՎՃԱՐՈՒՄ

2018թ. հոկտեմբերի 16-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվել է AMSWISB22ER5 թողարկման կորպորատիվ պարտատոմսերի արժեկտրոնի վճարում անվանական արժեքի 2%-ի չափով:18.09.2018
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-Ը ՄԻԱՑԵԼ Է ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ՝ ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ
Ծրագրի շրջանակում տնտեսավարողները հնարավորություն ունեն լիզինգի պայմանագրով ձեռք բերել սարքավորումներ հետեւյալ ոլորտներում՝ անասնաբուծություն, այդ թվում՝ տավարաբուծություն, ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, թռչնաբուծություն, մեղվաբուծություն, ձկնաբուծություն, արդյունագործական գազանաբուծություն, - բուսաբուծություն, այդ թվում՝ ջերմոցային տնտեսություն, - սառնարանային տնտեսություն, այդ թվում` կաթի մթերման կայաններ, - թարմ պտուղբանջարեղենի եւ հատիկաընդեղենի տեսակավորման, փաթեթավորման ու հատիկաընդեղենի զտման գործունեություն, - սպանդանոցային տնտեսություն, - ագրովերամշակող արդյունաբերություն, - ագրոպարենային ոլորտի այլ գործունեություն: Լիզինգը տրամադրվում է դրամով, մինչեւ 8 տարի ներառյալ մարման ժամկետով, տարեկան մինչեւ 11% տոկոսադրույքով, որի մինչեւ 7 տոկոսային կետը սուբսիդավորում է պետությունը, որպեսզի լիզինգառուի կողմից վճարվող տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 4%: Լիզինգառուն վճարում է լիզինգի առարկայի արժեքի 20%-ի չափով կանխավճար։ Ինչպես նաև, ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերվող սարքավորումների արժեքը չպետք է գերազանցի 230մլն ՀՀ դրամը:

30.07.2018
ԲԱՆԿԸ ՆՎԱԶԵՑՆՈՒՄ է ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ


27.07.2018
ԲԱՆԿԸ ՆՎԱԶԵՑՐԵԼ է ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ1 2 3 4 5 ... 19


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: