Ներդրումային կուտակային գործիք

ՀՈՒՍԱԼԻ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

Կատարե’ք խնայողություններ և միաժամանակ այդ խնայողությունների հաշվին կատարեք հուսալի և բարձր եկամտաբերությամբ ներդրումներ՝ ձեռք բերելով պետական պարտատոմսեր:

Ներդրումային կուտակային գործիքը հնարավորություն է տալիս՝

 • Կատարել հուսալի և բարձր արդյունավետությամբ ներդրումներ պարտատոմսերում
 • Ներդրման արդյունքում ստացված եկամուտների վերաներդրում՝ ապահովելով  ներդրումների առավել բարձր արդյունավետություն
 • Ընտրել վճարումների պարբերականությունը և գումարների չափը
 • Իրականացնել փոքր գումարի ներդրումներ
 • Կատարել ներդրում առանց բանկ այցելելու
 • Ցանկացած պահի հրաժարվել պայմանագրից առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու
 • Ներդրված միջոցների ազատ տնօրինում (նվիրատվություն, վաճառք)

Ներդրումային կուտակային գործիքի առավելությունները

 • ՀՀ պետական պարտատոմսերում կատարված ներդրումների եկամուտներից եկամտային հարկ չի գանձվում
 • Ներդրումները պետական պարտատորմսերում ավելի կանխատեսելի և երկարաժամկետ եկամտաբերություն է ապահովում
 • Ամսական պարբերական վճարումները (խնայողությունները) էական ազդեցություն չեն թողնում անձնական եկամուտների վրա
 • Պետական պարտատոմսերն ունեն ավելի բարձր իրացվելիություն և կարող են հանդիսանալ գրավի առարկա վարկերի կամ ռեպո համաձայնագրերի ձեռք բերման ժամանակ

Ներդրումային կուտակային  գործիքից օգտվելու պայմանները հետևյալն են՝

   
Նվազագույն պարբերական վճարը ամսական10 000 ՀՀ դրամ (ավելանում է 1000 ՀՀ դրամով)
Պայմանագրի ժամկետը մինչև 2036թ.    
Տարեկան տոկոսադրույքը պայմանագրային (ելնելով շուկայում ձևավորված կոնյունկտուրայից)
Ներդրումների արժույթը ՀՀ դրամ
Վճարման եղանակը Բանկային հաշվից ավտոմատ պահումներ՝ ըստ պայմանագրում նշված պարբերականության և գումարի չափի

Ներդրումային կուտակային գործիքից օգտվելու համար ներդրումներ կարող եք կատարել հետևյալ պայմաններով՝


Թողարկման N Մարման ամսաթիվը Վաճառքի եկամտաբերությունըՄինչև մարում մնացած
օրերի քանակ
AMGB30163472 16-03-47 10.7500% 10126
AMGB2029A366 29-10-36 10.7000% 6336

Ներդրումային կուտակային գործիքի հաշվարկի օրինակ


Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 60 757000


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: