Ներդրումային կուտակային գործիք

ՀՈՒՍԱԼԻ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

Կատարե’ք խնայողություններ և միաժամանակ այդ խնայողությունների հաշվին կատարեք հուսալի և բարձր եկամտաբերությամբ ներդրումներ՝ ձեռք բերելով պետական պարտատոմսեր:

Ներդրումային կուտակային գործիքը հնարավորություն է տալիս՝

 • Կատարել հուսալի և բարձր արդյունավետությամբ ներդրումներ պարտատոմսերում
 • Ներդրման արդյունքում ստացված եկամուտների վերաներդրում՝ ապահովելով  ներդրումների առավել բարձր արդյունավետություն
 • Ընտրել վճարումների պարբերականությունը և գումարների չափը
 • Իրականացնել փոքր գումարի ներդրումներ
 • Կատարել ներդրում առանց բանկ այցելելու
 • Ցանկացած պահի հրաժարվել պայմանագրից առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու
 • Ներդրված միջոցների ազատ տնօրինում (նվիրատվություն, վաճառք)

Ներդրումային կուտակային գործիքի առավելությունները

 • ՀՀ պետական պարտատոմսերում կատարված ներդրումների եկամուտներից եկամտային հարկ չի գանձվում
 • Ներդրումները պետական պարտատորմսերում ավելի կանխատեսելի և երկարաժամկետ եկամտաբերություն է ապահովում
 • Ամսական պարբերական վճարումները (խնայողությունները) էական ազդեցություն չեն թողնում անձնական եկամուտների վրա
 • Պետական պարտատոմսերն ունեն ավելի բարձր իրացվելիություն և կարող են հանդիսանալ գրավի առարկա վարկերի կամ ռեպո համաձայնագրերի ձեռք բերման ժամանակ

Ներդրումային կուտակային  գործիքից օգտվելու պայմանները հետևյալն են՝

   
Նվազագույն պարբերական վճարը ամսական10 000 ՀՀ դրամ (ավելանում է 1000 ՀՀ դրամով)
Պայմանագրի ժամկետը Մինչև ընտրված պարտատոմսի մարման օրը
Տարեկան տոկոսադրույքը պայմանագրային (ելնելով շուկայում ձևավորված կոնյունկտուրայից)
Ներդրումների արժույթը ՀՀ դրամ
Վճարման եղանակը Բանկային հաշվից ավտոմատ պահումներ՝ ըստ պայմանագրում նշված պարբերականության և գումարի չափի

Ներդրումային կուտակային գործիքից օգտվելու համար ներդրումներ կարող եք կատարել հետևյալ պայմաններով՝


Թողարկման N Մարման ամսաթիվը Վաճառքի եկամտաբերությունըՄինչև մարում մնացած
օրերի քանակ
AMGB30163472 16-03-47 10.7000% 10071
AMGB2029A366 29-10-36 10.3000% 6281

Ներդրումային կուտակային գործիքի հաշվարկի օրինակ


Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 60 757000


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: