Բիզնեսի զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկեր

Եթե ունեք կայուն գործող բիզնես և բարի համբավ գործարար միջավայրում, ապա Ձեր բիզնեսը ժամանակակից տեխնիկայով վերազինելու կամ բիզնեսի ընդլայնման համար «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-ը մշակել է բիզնես վարկավորման ճկուն և հասանելի փաթեթներ:

Բիզնես վարկավորման շրջանակներում տրամադրվում են ինչպես վարկեր, այնպես էլ վերականգնվող ու չվերականգնվող վարկային գծեր:

Մենք որպես գրավ ընդունում ենք անշարժ գույք և հիմնական միջոցներ, երրորդ անձանց երաշխավորություն, իսկ վարկը տրամադրում ենք թե´ կանխիկ, թե´ անկանխիկ եղանակներով, ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով ու Եվրոյով՝ առավելագույնս արդարացնելով Հաճախորդի ակընկալիքները և առաջարկելով վերջինիս խնդիրների համար իրական լուծումներ:

Կարևորելով տնտեսության մեջ փոքր ու միջին բիզնեսների զարգացման նշանակությունը ընդհանուր տնտեսության զարգացման համատեքստում՝   ՎԶԵԲ (EBRD) -ի հետ համատեղ իրականացվում է նաև փոքր ու միջին բիզնեսի ֆինանսավորում:

     
 Վարկի արժույթՎարկի առավելագույն ժամկետ (տարի)Տարեկան ֆիքսված տոկոսադրույքՏարեկան լողացող տոկոսադրույք
Բանկի միջոցներովՀՀ դրամ
USD
EUR
10
10
10
12% - 13.75%
8.5% - 9.75%
6.5% - 7.5%
11.5% - 12%
8% - 8.5%
5.75% - 6.5%
ՎԶԵԲ ՓՄՁ ծրագրի
շրջանակներում
ՀՀ դրամ
USD
EUR
10
10
10
11.5% - 12.5%
8.5% - 9.5%
6.5% - 7.5%
9.75- 11.5%
8% - 8.5%
5.75% - 6.5%

Ուղենիշային պայմաններ

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: