Բիզնեսի զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկեր

Եթե ունեք կայուն գործող բիզնես և բարի համբավ գործարար միջավայրում, ապա Ձեր բիզնեսը ժամանակակից տեխնիկայով վերազինելու կամ բիզնեսի ընդլայնման համար «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-ը մշակել է բիզնես վարկավորման ճկուն և հասանելի փաթեթներ:

Բիզնես վարկավորման շրջանակներում տրամադրվում են ինչպես վարկեր, այնպես էլ վերականգնվող ու չվերականգնվող վարկային գծեր:

Մենք որպես գրավ ընդունում ենք անշարժ գույք և հիմնական միջոցներ, երրորդ անձանց երաշխավորություն, իսկ վարկը տրամադրում ենք թե´ կանխիկ, թե´ անկանխիկ եղանակներով, ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով ու Եվրոյով՝ առավելագույնս արդարացնելով Հաճախորդի ակընկալիքները և առաջարկելով վերջինիս խնդիրների համար իրական լուծումներ:

Կարևորելով տնտեսության մեջ փոքր ու միջին բիզնեսների զարգացման նշանակությունը ընդհանուր տնտեսության զարգացման համատեքստում՝ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ իրականացվում է նաև փոքր ու միջին բիզնեսի ֆինանսավորում:

ՓՄՁ վարկավորում
  ՎԶԵԲ (EBRD) ՓՄՁ վարկավորում ՓՄՁ ԶԱԿ (Փոքր և միջին ձեռնարկությունների
զարգացման ազգային կենտրոն) ծրագիր
Արժույթ ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք 13-15% 15%
Ժամկետ 7 տարի
Նպատակ Փոքր և միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորում

Ուղենիշային պայմաններ

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: