Քարտեր

Բանկը, ելնելով իր ռազմավարությունից, քարտեր տրամադրում է բացառապես իր գործող հաճախորդներին՝ վերջիններիս ծառայությունների ամբողջական փաթեթ տրամադրելու նպատակով:

MasterCard Business

Քարտը նախատեսված է հաշվից գումար կանխիկացնելու, ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց վճարումն անկանխիկ, այդ թվում` առցանց,  կատարելու համար:

Քարտը կարող է տրամադրվել  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:

Քարտի գործողության ժամկետն է 3 տարի:

Քարտերի տրամադրման եվ սպասարկման սակագներ

N Քարտի տեսակ MC Business
  Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ՌԴ Ռուբլի
1 Քարտի գործողության ժամկետ 3 տարի
2 Քարտի տրամադրում անվճար
3 Տարեկան սպասարկման վարձ 15,000 ՀՀ դրամ
4 Լրացուցիչ քարտի տրամադրում անվճար
5 Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկման վարձ 10,000 ՀՀ
6 Քարտի կամ քարտի PIN կոդի վերաթողարկում (կորստի, վնասման, հափշտակման դեպքում) 5,000 ՀՀ
7 Կանխիկի տրամադրում Արմսվիսբանկի կանխիկացման կետերում 0,4%
8 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի կանխիկացման կետերում 1%
9 Կանխիկի տրամադրում ՀՀ տարածքից դուրս գտնվող բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում, ինչպես նաև ՎՏԲ Հայաստան Բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 1,5% նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ
10 Կանխիկի մուտքագրում Արքա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash in) 1%
11 Գործարքներ առևտրի/սպասարկման կետերում անվճար
12   Կանխիկացման օրական սահմանաչափ պայմանագրային
13 Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը 3
14 Մեկ կանխիկացման գործարքի սահմանաչափ 500,000 ՀՀ դրամ
15 Քարտի բլոկավորում անվճար
16 Քարտի ապաբլոկավորում 1,000 ՀՀ դրամ
17 Քարտի բլոկավորում և միջազգային
STOP LIST-ում տեղադրում (բլոկավորումը գործում է երկու շաբաթվա ընթացքում) *
15,000 ՀՀ դրամ
18 Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների դիմաց գանձվող միջնորդավճար (բանկոմատների և վիրտուալ քարտի միջոցով) 0,3%
19 Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում մինչև 50,000 ՀՀ դրամ 30 ՀՀ դրամ 50,000 ՀՀ դրամ և ավելի անվճար
20 3D Secure համակարգով ինտերնետային գործարքներ կատարելու նպատակով SMS հաղորդագրության ուղարկում 30 ՀՀ դրամ
21 USSD ծառայության ակտիվացում և սպասարկում 30 ՀՀ դրամ
22 Քաղվածքի տրամադրում անվճար
23 Քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում** 3,000 ՀՀ դրամ
24 Քարտով կատարված գործարքների հետգանձման հայտ անվճար
25 Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոս Համաձայն Բանկի կողմից հայտարարված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվների մնացորդների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույքների
26 Քարտի առաքում
ա) ՀՀ տարածքում անվճար
բ) Արտերկիր Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

*Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհում

**Քարտը մեկ բանկային օրվա ընթացքում ստանալու համար պետք է դիմել մինչև ժամը 15:00

Սակագներ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում քարտ պատվիրելու համար իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

  • տնօրենի անձը հաստատող փաստաթուղթ և սոցիալական քարտ
  • քարտն օգտագործողի անձը հաստատող փաստաթուղթ

Բանկի հաշվետեր հաճախորդները, ովքեր ունեն Բանկի հետ համագործակցության դրական պատմություն:

Ուշադրություն. Ելնելով վճարային քարտերին բնորոշ ռիսկերից՝ Բանկը կարող է մերժել հաշվետեր հաճախորդի համար քարտի թողարկումը կամ արդեն իսկ Բանկի քարտապան հանդիսացող հաճախորդին քարտով վարկավորումը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վճարային քարտերը տրամադրվելու են միայն Բանկի հաշվետեր հաճախորդներին, հաճախորդի տվյալները Բանկի տվյալների բազայում թարմացված լինելու պարագայում լրացուցիչ փաստաթղթերի ներկայացման կարիք չի լինի: Հակառակ դեպքում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել Բանկում ֆիզիկական և/կամ իրավաբանականա անձանց հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերը:

Հարգելի Հաճախորդ, քանի որ վճարային քարտերին բնորոշ են հատուկ ռիսկեր, քարտը Բանկից ստանալիս խնդրում ենք մանրամասն ծանոթանալ.

  • քարտի տրամադրման պայմանագրին,
  • քարտի օգտագործման կանոններին,
  • այն տեղեկատվական թերթիկներին, որոնք Բանկը կտրամադրի Ձեզ՝ քարտը ստանալիս,
  • Ձեր բջջային հեռախոսի հիշողության մեջ և այլ հասանելի վայրում գրանցել այն հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով կկարողանաք կապվել Բանկի և/կամ ARCA պրոցեսինգային կենտրոնի հետ՝ տեղեկացնելու համար քարտի կորստի կամ այլ անհապաղ գործողություններ ենթադրող տեղեկատվության մասին,
  • հիշել Ձեր PIN կոդը և քարտի գաղտնաբառը,
  • քարտը և PIN կոդը պահել տարբեր տեղերում: Դրանք ոչ մի դեպքում միասին չպահել:

Պլաստիկ քարտը կորցնելու կամ այն գողանալու դեպքում անհապաղ պետք է տեղեկացնել Բանկին և/կամ ARCA պրոցեսինգային կենտրոնին՝ զանգահարելով (+374 60)757000, (+374 11)757000 կամ (+374 10)592222 հեռախոսահամարներով, այնուհետև քարտը STOP LIST-ում ընդգրկելու հարցը պետք է քննարկել Բանկի համապատասխան աշխատակցի հետ, որից հետո պետք է այցելել Բանկ՝ նոր քարտի տրամադրման դիմում ներկայացնելու նպատակով: PIN կոդը մոռանալու դեպքում հաճախորդը պետք է մոտենա Բանկ և ներկայացնի պլաստիկ քարտի կամ PIN կոդի վերաթողարկման դիմում:

Քարտը բանկոմատում մոռանալու դեպքում կրկին պետք է տեղեկացնել Բանկին կամ ArCa պրոցեսինգային կենտրոնին՝ (+374 60)757000, (+374 11)757000 կամ (+374 10) 592222) հեռախոսահամարներով:

Գումարը բանկոմատում մոռանալու դեպքում պետք է զանգահարել կամ դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով գործարքի բողոքարկման հայտ:

Եթե բանկոմատը գտնվում է Բանկի գլխամասային գրասենյակի տարածքում՝ 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե քարտն առգրավվել է ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում, քարտը կտրամադրվի քարտապանին՝ Բանկի կողմից այն ստանալու կամ ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը: Հաճախորդը, զանգահարելով Բանկ, տեղեկանում է՝ արդյո՞ք պլաստիկ քարտն արդեն գտնվում է Բանկում, թե՝ ոչ: Դրական պատասխան ստանալու դեպքում վերջինս մոտենում է Բանկ՝ անձնագրով:

Գաղտնաբառը փոփոխել կամ ճշտել ցանկանալու դեպքում հարկավոր է անձնագրով մոտենալ Բանկ: Գաղտնաբառը մոռանալու դեպքում Բանկ զանգահարելիս քարտապանին կտրվեն լրացուցիչ հարցեր` վերջինիս նույնականացնելու նպատակով:

Այո, PIN կոդը կարելի է փոխել ինքնուրույն՝ բանկոմատի համապատասխան մենյուն ընտրելու միջոցով:

PIN կոդը մոռանալու դեպքում հաճախորդը պետք է մոտենա Բանկ և ներկայացնի պլաստիկ քարտի կամ PIN կոդի վերաթողարկման դիմում: Երկու դեպքում էլ հաճախորդին կտրամադրվի նոր քարտ:

MasterCard SecureCode-ը նախատեսված է Ձեր միջոցներն ու քարտի տվյալներն առցանց միջավայրում ապահով օգտագործելու համար: 3D secure տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս իրականացնել քարտապանների լրացուցիչ նույնականացում, որը ենթադրում է յուրաքանչյուր իրականացվող վճարման հաստատում 1-անգամյա օգտագործման համար նախատեսված կոդով, ինչն առավել անվտանգ է դարձնում գործարքը վճարում կատարող անձի համար:

Քարտապանը պետք է ակտիվացնի SMS ծանուցումների ծառայությունը: Ինտերնետային կայքը, որի միջոցով կատարվում է գործարքը, նույնպես պետք է գրանցված լինի MasterCard® SecureCode™ համակարգում: Այն կայքերը, որոնք գրանցված են նշված համակարգում, իրենց վճարման էջում ունեն MasterCard® SecureCode™ ապրանքանիշ: Ինտերնետային կայքում MasterCard քարտով առցանց վճարում կատարելիս Դուք կստանաք ծածկագիրը և կմուտքագրեք այն պահանջվող դաշտում: Վավեր ծածկագիր մուտքագրելիս գործարքը կկատարվի, իսկ սխալ ծածկագիր մուտքագրելիս՝ գործարքը կմերժվի:

Քարտերի տրամադրման եվ սպասարկման սակագներ

N Քարտի տեսակ MC Gold
      Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ ՌԴ Ռուբլի
1 Քարտի գործողության ժամկետ 3 տարի
2 Քարտի տրամադրում անվճար
3 Տարեկան սպասարկման վարձ 15,000 ՀՀ դրամ
4 Լրացուցիչ քարտի տրամադրում անվճար
5 Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկման վարձ 10,000 ՀՀ
6 Քարտի կամ քարտի PIN կոդի վերաթողարկում (կորստի, վնասման, հափշտակման դեպքում) 5,000 ՀՀ
7 Կանխիկի տրամադրում Արմսվիսբանկի կանխիկացման կետերում 0%
8 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի կանխիկացման կետերում 0.7%
9 Կանխիկի տրամադրում ՀՀ տարածքից դուրս գտհվող բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում, ինչպես նաև ՎՏԲ Հայաստան Բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 1,5% նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ
10 Կանխիկի մուտքագրում Արքա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash in) 0.7%
11 Գործարքներ առևտրի/սպասարմնակ կետերում անվճար
12 Կանխիկացման օրական սահմանաչափ պայմանագրային
13 Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը 5
14 Մեկ կանխիկացման գործարքի սահմանաչափ 500,000 ՀՀ դրամ
15 Քարտի բլոկավորում անվճար
16 Քարտի ապաբլոկավորում 1,000 ՀՀ դրամ
17 Քարտի բլոկավորում և միջազգային STOP LIST-ում տեղադրում (բլոկավորումը գործում է երկու շաբաթվա ընթացքում)* 15,000 ՀՀ դրամ
18 Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների դիմաց գանձվող միջնորդավճար (բանկոմատների և վիրտուալ քարտի միջոցով) 0,3%
19 Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում մինչև 50,000 ՀՀ դրամ 30 ՀՀ դրամ 50,000 ՀՀ դրամ և ավելի անվճար
20 3D Secure համակարգով ինտերնետային գործարքներ կատարելու նպատակով SMS հաղորդագրության ուղարկում 30 ՀՀ դրամ
21 USSD ծառայության ակտիվացում և սպասարկում 30 ՀՀ դրամ
22 Քաղվածքի տրամադրում անվճար
23 Քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում** 3,000 ՀՀ դրամ
24 Քարտով կատարված գործարքների հետգանձման հայտ անվճար
25 Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոս Համաձայն Բանկի կողմից հայտարարված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվների մնացորդների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույքների
26 Քարտի առաքում
ա) ՀՀ տարածքում անվճար
բ) Արտերկիր Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

*Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհում

** Քարտը մեկ բանկային օրվա ընթացքում ստանալու համար պետք է դիմել մինչև ժամը 15:00

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում քարտ պատվիրելու համար ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

  • անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • սոցիալական քարտ

Քարտային վարկային գծերի պայմաններ


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: