Հաշվի վարկավորում / օվերդրաֆտ

Ձեր կարճաժամկետ կամ չնախատեսված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով առաջարկում ենք ընթացիկ բանկային հաշվի ֆինանսավորում՝ օվերդրաֆտի տրամադրում:

Վարկավորման այս տեսակի արդյունավետությունը կայանում է նրանում, որ տոկոսավճարները հաշվարկվում են միայն ստացված գումարի օգտագործված մասի համար:

Օվերդրաֆտ
Արժույթ ՀՀ դրամ USD/EUR
Տոկոսադրույք 12.5-14% 8-11%
Ժամկետանժամկետ
Նպատակ Կարճաժամկետ կամ չնախատեսված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով տրվող վարկեր

Մանրամասն

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: