Նախագծային ֆինանսավորում

Եթե նպատակ ունեք ընդլայնել Ձեր գործող բիզնեսը կամ իրագործել նոր բիզնես մտահաղացումներ, ապա Ձեր նախագծերի երկարաժամկետ ֆինանսավորման համար առաջարկում ենք նախագծային ֆինանսավորման գործիքը՝ վարկի մինչև 12 տարի մարման ժամկետով:

Ի տարբերություն ավանդական բիզնես վարկերի դեպքում գործող հիմնական պահանջի՝ այն է գործունեության առնվազն 6 ամիս ժամկետ, նախագծերի ֆինանսավորման գործիքը նախատեսված է նոր բիզնես ծրագրեր/նախագծեր ֆինանսավորելու համար: Նշվածը իհարկե չի նշանակում, որ բանկը կֆինանսավորի ցանկացած բիզնես գաղափար կամ նախաձեռնություն:

Վարկի տրամադրման համար պոտենցիալ հաճախորդը պետք է բանկի համար վստահելի և ընդունելի անձ հանդիսանա և համապատասխանի առնվազն հետևյալ պահանջներին.

 • Տիրապետի բիզնեսի վարման բավարար փորձի և գիտելիքների,
 • Ունենա դրական վարկային պատմություն,
 • ներկայացնի առավելագույնս հիմնավորված և կշռադատված բիզնես ծրագիր,
 • պատրաստ լինի Նախագծի իրականացման համար սեփական միջոցներ ևս ներդնել,
 • պատրաստ լինի առաջարկել բանկից ստացվող վարկի համար բավարար երաշխիքներ կամ ապահովության այլ միջոցներ և այլն:

Շատ կարևոր է նաև տվյալ Նախագծի համապատասխանի

 • բանկի կողմից որդեգրած սկզբունքներին և քաղաքականություններին (այդ թվում նաև բնապահպանական)
 • գործող բոլոր օրենսդրական պահանջներին:

Նախագծերի ֆինանսավորման շրջանակում վարկային միջոցները տրամադրվում են փուլերով` ըստ բիզնեսի ստեղծման և զարգացման անհրաժեշտության: Յուրաքանչյուր մասնաբաժին տրամադրելուց առաջ բանկի աշխատակիցները ստուգում են

 • նախկինում ստացված մասնաբաժինների ծախսման/ օգտագործման համապատասխանությունը ծրագրով նախատեսված նպատակներին,
 • միջոցների ծախսման արդյունավետությունը,
 • ծրագրով նախատեսված հիմնադիրների/ նախաձեռնողների կողմից ներդրումների իրականացումը,
 • իրականացվող աշխատանքների համապատասխանությունը օրենսդրության պահանջներին և այլն:

Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն հատկապես կարևորում է վերականգնվող էներգիայի ֆինանսավորմանը և էներգախնայող տեխնոլոգիաների զարգացմումը: Սեփական կարիքների համար արևային կայանների ձեռքբերման նպատակով Բանկը առաջարկում է երկարաժամկետ և արտոնյալ պայմաններով ֆինանսվորում ՀՀ դրամով՝ Գերմանահայկական Հիմնադրամի (GAF) կողմից ստացով ռեսուրսների միջոցով։

Սկսած 2019թ․-ից Բանկը արտոնյալ պայմաններով ֆինանսավորում է առաջարկում նաև արևային էներգիայի ոլորտում, ինպես նաև էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրում իրականացնելու համար։ Վերջինս առաջարկվում է ՎԶԵԲ-ի GCF-GEFF Armenia էներգաարդյունավետության ծրագրի շրջանակներում։

         
  Վարկի արժույթ Վարկի առավելագույն ժամկետ Տարեկան ֆիքսված տոկոսադրույք Տարեկան լողացող տոկոսադրույք
Բանկի միջոցներով ՀՀ դրամ
USD
EUR
12
12
12
12% - 13.75%
8.5% - 9.75%
6.5% - 7.5%
11.5% - 12%
8% - 8.5%
5.75% - 6.5%
ԳՀՀ ՎԷԶԾ ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դրամ
USD
12
12
7.5% - 9.5%
5.5%
-
-
ՎԶԵԲ-ի GCF-GEFF ARMENIA
էներգաարդյունավետության վարկավորման ծրագրի շրջանակներում *
ՀՀ դրամ
USD
EUR
7
7
7
10.5% - 11.5%
8% - 9%
6.25% - 6.75%
9.75- 10.5%
7.5% - 8%
5.75% - 6.25%

Ուղենիշային պայմաններ

*ՎԶԵԲ-ի GCF-GEFF ARMENIA էներգաարդյունավետության վարկավորման ծրագրի շրջանակներում սեփական կարիքների համար արևային կայան տեղադրելու նպատակով տրամադրվում է դրամաշնորհ վարկի գումարի մինչև 20%-ի չափով:

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: