Ավանդներ

Ավանդային հաշիվներ Մենք առաջարկում ենք ճկուն ժամկետայնությամբ (սկսած 7 օրից) և դրույքաչափերով ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդներ: Այս գործիքի առավելությունն այլ ներդրումային գործիքների նկատմամբ համեմատական պարզությունն ու հաշվարկման դյուրինությունն է: Ավանդներն առավել հարմարավետ են այն ներդրողների համար, որոնք կոնկրետ ժամանակահատվածների համար նախընտրում են կանխատեսելի եկամուտներ ու նվազագույն ռիսկեր:

Ավանդը Ձեզ հնարավորություն է տալիս ներդրված գումարի դիմաց ստանալ երաշխավորված եկամուտ ֆիքսված ժամանակահատվածի համար: Դուք կարող եք ընտրել ավանդներ ըստ արժույթի տեսակի, մարման ժամանակահատվածի, տոկոսագումարների վճարման տարբերակների:

Նշենք, որ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում սահմանված են նվազագույն սահմանաչափեր հետևյալ արժույթների համար.

  • ՀՀ դրամ` սկսած 5,000,000-ից
  • ԱՄՆ Դոլար`սկսած 10,000-ից
  • Եվրո` սկսած 50,000- ից
  • Շվեյցարական Ֆրանկ` սկսած 50,000-ից
  • Բրիտանական ֆունտ ստերլինգ` սկսած 100,000-ից
Ավանդի/դրամական միջոցների և վարկի արժույթների չհամընկման դեպքում
ISO-ի կոդը Արժույթի անվանումը Մինչև 30 օր 31-ից 90 օր 91-ից 180 օր 181-ից 270 օր 271-ից 365 օր
AMD ՀՀ դրամ 10.00% 10.00% 11.00% 11.50% 12.00%
USD ԱՄՆ դոլար 8.50% 9.00% 9.50% 9.75% 21.00%
EUR Եվրո 8.00% 8.50% 9.00% 9.25% 9.50%
Ավանդի և վարկի արժույթների համընկման դեպքում
ՀՀ դրամ Ավանդի տոկոս գումարած երկու տոկոսային կետ
Այլ արժույթներ Ավանդի տոկոս գումարած երեք տոկոսային կետ

Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակները կարող եք գտնել այս հասցեում կանոնակարգ 8_02

Ավանդատուի պահանջով ժամկետից շուտ ավանդը վերադարձնելու դեպքում, Բանկը կատարում է վերահաշվարկ 0.5% տոկոսադրույքով (եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ), և անհրաժեշտության դեպքում գանձում ավանդի գումարից արդեն իսկ վճարված տոկոսագումարները:

abcfinance

www.abcfinance.am

www.abcfinance.am/finhelper/

*Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: