Առևտրի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկեր

Հաշվի առնելով արագ զարգացող բիզնես – միջավայրում հաջող մարցակցության անհրաժեշտությունը և տեղական շուկայում հնարավորությունների սահմանափակությունը, առաջարկում ենք օգտվել առևտրի ֆինանսավորման գործիքից՝ ներմուծման, պատվերի ֆինանսավորման և արտահանման խթանման վարկատեսակներից:

Անկանխիկ տրամադրման և մինչև 11 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորությունը և մարման ձևի ալտերնատիվ տարբերակների առկայությունը այս գործիքն առավել նպատակահարմար են դարձնում Ձեզ բիզնես նպատակների իրականացման համար:

Վարկավորման մասին որոշումը կայացվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում և Հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վարկը տրամադրվում է:

Իրավաբանական անձինք շրջանառու միջոցների և սարքավորումների ներմուծման, ինչպես նաև արտահանման պայմանագրի կատարման նպատակով ՎԶԵԲ-ի առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում կարող են ստանալ ներմուծման վարկեր մինչև 24 ամիս առավելագույն ժամկետով և արտահանման խթանման վարկեր մինչև 12 ամիս առավելագույն ժամկետով՝ մինչև 11 ամիս արտոնյալ ժամանակաշրջանով: Ներմուծման վարկերի պարագայում իրականացվում է գրավի պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների կողմից, որոնց կարող եք ծանոթանալ այստեղ: Գնահատման մոտավոր արժեքը նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ կարող է կազմել: Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով: Վարկի տրամադրման մասին որոշումը կայացվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում և 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատման մասին տեղեկացվում է Հաճախորդին: Գումարը փաստացի տրամադրվում է Հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նշված պայմաններից շեղումներով վարկային հայտերը բանկի կողմից կարող են մերժվել կամ հաստատվել նշված տոկոսադրույքից 1-2 տոկոսային կետով բարձր տոկոսադրույքով:

Ներմուծման վարկեր
Արժույթ USD/EUR ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք Բանկի միջոցներից ՎԶԵԲ ԱՖ ծրագրովԲանկի միջոցներից
  12-13%8-10%18-19%
ԺամկետՏվյալ ապրանքատեսակի առևտրային ցիկլի տևողության չափով, բայց ոչ ավել քան 24 ամիս
Նպատակ Շրջանառու միջոցների և սարքավորումների ներմուծում

 

<
Արտահանման խթանման վարկեր
Արժույթ USD/EURՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք Բանկի միջոցներից ՎԶԵԲ ԱՖ ծրագրովԲանկի միջոցներից
  11-14%8-10%14-16%
ԺամկետԿնքված պայմանագրով նախատեսված ողջամիտ ժամկետով, բայց ոչ ավել քան 12 ամիս
Նպատակ Արտահանման պայմանագրի կատարման համար պրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերման ֆինանսավորում

Գնման պատվերի ֆինանսավորում (Purchase Order Financing)

Եթե Ձեր կազմակերպությունն ունի պատվերների կատարման պայմանագրեր (մատակարարման պայմանագրեր), որոնցով նախատեսվում է ապրանքների մատակարարում կամ ծառայությունների մատուցում, ապա Դուք կարող եք օգտվել “ Գնման պատվերի ֆինանսավորում” գործիքից: “Գնման պատվերի ֆինանսավորում”-ը կարճաժամկետ (մինչև 12 ամիս ժամկետով) ֆինանսավորման տարատեսակներից է, որի յուրահատկություններից է գրավի նկատմամբ բանկի համեմատաբար մեղմ վերաբերմունքը: Տվյալ դեպքում, վարկի հիմնական ապահովություն է հանդիսանում մատակարարման պայմանագիրը, իսկ երկրորդային ապահովություն կարող են հանդես գալ վարկառուի ղեկավարների/սեփականատերերի անձնական երաշխավորությունները: Ձեր, ինչպես նաև որպես հետևանք բանկի, ռիսկերի նվազեցման նպատակով բանկը կարող է պահանջել կոնկրետ գործարքների հավելյալ ապահովագրություն, օրինակ՝ բեռի ապահովագրություն, պատվիրատուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման բանկային երաշխիք, ակկրեդիտիվ, ապահովագրություն և այլն: Նույնը կարող է պահանջվել Ձեր մատակարարների կողմից պարտավորությունների կատարման ռիսկը նվազեցնելու համար:

Ֆինանսավորման տրամադրման հիմնական նախապայմանը մատակարարման պայմանագրի հաջորդ կողմի/պատվիրատուի բանկի համար ընդունելիության աստիճանն է, ինչը որոշվում է մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ ուսումնասիրելու արդյունքում: Դրանցից են օրինակ պատվիրատուի բիզնեսի ծավալները, հեղինակությունը գործարար աշխարհում և սպառողների մոտ, վարկային և գործընկերների հետ համագործակցության պատմությունը, մատակարարման պայմանագրի համաձայն կանխավճարի կամ այլ երաշխիքների տրամադրման պատրաստակամությունը և այլն:

Այս գործիքի շրջանակներում մատակարարը (Ձեր ընկերությունը) ֆինանսավորված գումարը պարտադիր ուղղում է գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ծառայության կատարման համար անհրաժեշտ ապրանքների գնման կամ ծառայությունների մատուցման համար, ներառյալ ապրանքների տեղափոխման, մաքսազերծման, վերամշակման և այլ ծախսերը, սակայն ոչ ավել, քան մատակարարման պայմանագրի 60%-ը:

Պատվերի ֆինանսավորման վարկեր
Արժույթ USD/EUR ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք Բանկի միջոցներից ՎԶԵԲ ԱՖ ծրագրովԲանկի միջոցներից
  14-16%8-10%14-16%
ԺամկետԿնքված պայմանագրով նախատեսված ողջամիտ ժամկետով, բայց ոչ ավել քան 12 ամիս
Նպատակ Պայմանագրով/մրցույթով/ նախատեսված ապրանքների մատակարարում կամ ծառայությունների մատուցում

  

Սակագներ

Ուղենիշային պայմաններ

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: