Առևտրի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկեր

Հաշվի առնելով արագ զարգացող բիզնես – միջավայրում հաջող մարցակցության անհրաժեշտությունը և տեղական շուկայում հնարավորությունների սահմանափակությունը, առաջարկում ենք օգտվել առևտրի ֆինանսավորման գործիքից՝ ներմուծման, պատվերի ֆինանսավորման և արտահանման խթանման վարկատեսակներից:

Անկանխիկ տրամադրման և մինչև 11 ամիս արտոնյալ ժամկետի հնարավորությունը և մարման ձևի ալտերնատիվ տարբերակների առկայությունը այս գործիքն առավել նպատակահարմար են դարձնում Ձեզ բիզնես նպատակների իրականացման համար:

Վարկավորման մասին որոշումը կայացվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում և Հաճախորդի կողմից վարկի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վարկը տրամադրվում է:

Ներմուծման վարկեր
Արժույթ USD EUR AMD
Տոկոսադրույք 7.25-8.75% 5.75-7.25%11.5-12.5%
ԺամկետՏվյալ ապրանքատեսակի առևտրային ցիկլի տևողության չափով, բայց ոչ ավել քան 24 ամիս
Նպատակ Շրջանառու միջոցների և սարքավորումների ներմուծում

 

Արտահանման խթանման վարկեր
Արժույթ USD EURAMD
Տոկոսադրույք 7.25-8.75% 5.75-7.25%11.5-12.5%
ԺամկետԿնքված պայմանագրով նախատեսված ողջամիտ ժամկետով, բայց ոչ ավել քան 12 ամիս
Նպատակ Արտահանման պայմանագրի կատարման համար պրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերման ֆինանսավորում
Պատվերի ֆինանսավորման վարկեր
Արժույթ USD EURAMD
Տոկոսադրույք 9-10% 6.5-7.5%12-13%
ԺամկետԿնքված պայմանագրով նախատեսված ողջամիտ ժամկետով, բայց ոչ ավել քան 12 ամիս
Նպատակ Պայմանագրով/մրցույթով/ նախատեսված ապրանքների մատակարարում կամ ծառայությունների մատուցում
Նախաարտահանման և հետարտահանման ֆինանսավորում
Արժույթ USD EURAMD
Տոկոսադրույք 7.25-8.75% 5.75-7.25% 11-12%
ԺամկետՆախաարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ տվյալ ապրանքատեսակի առևտրային ցիկլի տևողության չափով, բայց ոչ ավել քան 18 ամիս, իսկ հետարտահանման ֆինանսավորման դեպքում՝ կախված մատակարարման պայմանագրով սահմանված՝ գնորդի վճարման պայմանից
Նպատակ Արտահանման պայմանագրի կատարման համար ապրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերման ֆինանսավորում և/կամ վերաֆինանսավորում

ՀԱԱԳ ապահովագրական պոլիսով ապահովված վարկերի համար կարող են տրամադրվել լրացուցիչ զեղչեր:

Ուղենիշային պայմաններ

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: