Բանկային երաշխիքներ

Ծառայությունների կամ ապրանքների մատակարարման, պայմանագրային պարտավորությունների կատարման (այդ թվում նաև կապալի պայմանագրերով) ապահովման նպատակով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-ն առաջարկում է մինչև 36 ամիս մարման ժամկետով բանկային երաշխիքներ՝ ցանկացած ազատ փոխարկելի արժույթով:

Երաշիքը տրամադրվում է հաճախորդի կողմից երաշխիքի ձևակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց և գործարքի մեջ ներգրավված կողմերի վերջնական համաձայնությունը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մանրամասն

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ