Ապահովագրություն

Հարգելի Հաճախորդ

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն, նպատակ ունենալով իր Հաճախորդների սպասարկումը դարձնել առավել հարմարավետ և ամբողջական, որպես ապահովագրական գործակալ <<Նաիրի Ինշուրանս>> Ապահովագրական ՍՊԸ-ի և «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ միջոցով մատուցում է ապահովագրության հետևյալ տեսակները այն դեպքերում, որտեղ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես շահառու.

  • Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
  • Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն (բացառությամբ երկաթուղային տրանսպորտի)
  • Հրդեհից, բնական աղետներից և գույքին հասցված այլ վնասներից


Ապահովագրական պայմանագրերը կարող են վերակնքվել կամ վերաձևակերպվել ապահովադրի գրավոր դիմումի հիման վրա՝ համաձայն տվյալ  պահին <<Նաիրի Ինշուրանս>> Ապահովագրական ՍՊԸ-ում և <<Ռոսգոսստրախ Արմենիա>>ԱՓԲԸ-ում գործող պայմանների:

Մատուցվող ծառայությունների պայմաններին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ ստորև.

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրութան պայմաններ

Ավտոտրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմաններ

Գույքի ապահովագրության կանոններ

Ապահովագրության սակագներ և պայմաններ

Անհրաժեշտ փաստատթղթերի ցանկ

Ավտոմեքենաների կամավոր ապահովագրության պայմաններ

Շինությունների, բնակարանների, տնային և այլ գույքի, գույքի սեփականատերերի (տնօրինողների) քաղաքացիական պատասխանատվության կամավոր ապահովագրության պայմաններ

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրութան պայմաններ (Ռոսգոսստրախ Արմենիա)

Ապահովագրության սակագներ և պայմաններ (Ռոսգոսստրախ Արմենիա)

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: