Թղթակցային հարաբերություններ

Բանկի անվանում Արտարժույթ Հաշվի համար SWIFT կոդ  
Ավստրիա
       
Raiffeisen Bank
International AG
EUR
USD
55.069.231
70-55.069.231
RZBAATWW
Unicredit Bank Austria AG EUR 10017419051 BKAUATWW  
Ռուսաստան
       
AO UniCreditBank RUB
USD
GBP
30111810200013104518
30111840700011936261
30111826900011936263
IMBKRUMM
PJSC PROMSVYAZBANK RUB
USD
CHF
JPY
CNY
30111810670000073401
30111840970000073401
30111756970000073401
30111392570000073401
30111156570000073401
PRMSRUMM
PAO TRANSKAPITALBANK RUB
USD
EUR
CHF
30111810000000000143
30111840300000000143
30111978900000000143
30111756300000000143
TJSCRUMM
Վրաստան
       
Bank of Georgia GEL
USD
EUR
GE36BG0000000517849600 BAGAGE22 

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում հաշիվ բացելը Ձեզ թույլ է տալիս ընտրել վճարման, ներդրման և ֆինանսավորման Ձեր պահանջները բավարարող լուծումներ:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում ֆինանսական միջնորդների համար գործում են հետևյալ հաշվի տեսակները`

Բանկային հաշիվներ

ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, Բրիտանական ֆունտ ստեռլինգով, Շվեյցարական ֆրանկով և ՌԴ ռուբլով հաշիվները Ձեզ հասանելի են դարձնում բանկի կողմից առաջարկվող ավանդական բանկային ծառայությունների և ներդրումային լուծումների լայն ընտրանին: Բանկային հաշիվները Ձեզ թույլ կտան իրականացնել նաև մուտքեր, ելքեր, փոխարկումներ, փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս:

Հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով հաշվին դրամական միջոցների մուտքի և ելքի դեպքում փոխարկման համար կիրառվում են տվյալ պահին բանկի կողմից սահմանված ընթացիկ փոխարժեքները:

Ռեզիդենտ բանկերի համար ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

 • Դիմում հաշիվ բացելու վերաբերյալ
 • Լիցենզիա
 • Կանոնադրություն
 • Պետական գրանցման վկայական
 • ՀՎՀՀ
 • Ղեկավար անձանց անձնագրեր և սոց. քարտեր
 • Բանկի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշում կամ արձանագրությունից քաղվածք` բանկի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարին պաշտոնում հաստատելու վերաբերյալ, կամ այդ նշանակման փաստը հավաստիացնող այլ փաստաթուղթ
 • Ստորագրության նմուշների քարտը` կնիքի դրոշմով (ոչ ռեզիդենտի համար` նոտարական վավերացմամբ)
 • Տեղեկություններ բաժնետերերի (փայատերերի) մասին
 • Հաճախորդների ինքնահայտարարագրման ձև` FATCA
 • Այլ փաստաթղթեր

Ոչ ռեզիդենտ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

 • Դիմում հաշիվ բացելու վերաբերյալ,
 • Կանոնադրություն,
 • Պետական գրանցումը հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում՝ Լիցենզիայն),
 • Բանկի կամ ֆինանսական կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշում կամ արձանագրությունից քաղվածք` իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարին պաշտոնում հաստատելու վերաբերյալ, կամ այդ նշանակման փաստը հավաստիացնող այլ փաստաթուղթ,
 • Բանկի կամ ֆինանսական կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման վարման համար պատասխանատու և (կամ) Բանկի հետ ֆինանսական գործարքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձանց ստորագրությունների նմուշների քարտ:
 • Հաճախորդների ինքնահայտարարագրման ձև` FATCA
 • Այլ փաստաթղթեր

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Արգելանք դնելու դեպքում հաշվետերը տեղեկացվում է արգելանքը դնելուց հետո: Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականցվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Բռնագանձելու դեպքում հաշվետերը տեղեկացվում է բռնագանձումից հետո:

Վճարումներ ՀՀ դրամով Հանդիսանալով Հայաստանի միջբանկային էլեկտրոնային վճարումների համակարգի մասնակից`ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը դրամային փոխանցումներն իրականացնում է հաճախորդի համար հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում և հարմարավետ:

Միջազգային վճարումներ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը Ձեր հուսալի գործընկերն է միջազգային փոխանցումներ իրականացնելիս: Մեր թղթակից բանկերի, SWIFT համակարգի, տեխնիկական ապահովվածության և փորձառու անձնակազմի օգնությամբ Ձեր միջազգային վճարումները կիրականացվեն արագ և հուսալի:

Թղթակից բանկեր

Բանկի անվանում SWIFT
Armbusinessbank ARMNAM22
Inecobank INJSAM22
Ardshininvestbank ASHBAM22
Artsakhbank ARTSAM22
ARMECONOMBANK ARECAM22
Norvik Bank JSC LATBLV22

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: