Առցանց ծառայություններ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն իր hաճախորդներին առաջարկում է ժամանակակից միջազգային պահանջներին համապատասխանող առցանց «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգը, որը Ինտերնետի միջոցով օրվա ցանկացած պահին հաշվի հասանելիության և գործարքների իրականացման հնարավորություն է ընձեռում ` հարմարավետ դարձնելով ֆինանսական գործառնությունները:

Առցանց սպասարկման համակարգի միջոցով Հաճախորդը կարող է`

 • դիտել իր հաշվին/ներին տվյալ պահին առկա մնացորդները,
 • դիտել բանկում տվյալ պահին գործող արժութային փոխարժեքները,
 • ձևավորել/ներկայացնել Բանկ վճարային հանձնարարականներ` ՀՀ դրամով և արտարժույթով`կաղապարների պահպանման հնարավորությամբ,
 • ձևավորել/ներկայացնել Բանկ արժույթի փոխարկման հայտ,
 • ստանալ տարբեր տեսակի հաշվետվություններ` հաշվի շարժի, մնացորդի և համակարգ ներմուծված/հեռացված հանձնարարականների վերաբերյալ,
 • փոխանակել էլեկտրոնային հաղորդագրություններ Բանկի հետ:

Բանկ Հաճախորդ համակարգի միջոցով Հաճախորդի բանկային հաշիվների սպասարկման ընթացակարգ

Սակագներ ֆիզիկական անձանց համար

Սակագներ իրավաբանական անձանց համար

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն Ձեզ է առաջարկում առաջադեմ Ինտերնետ-Բանկ համակարգը, որը հնարավորություն է ընձեռնում արագ և հարմարավետ կառավարել Ձեր հաշիվները աշխարհի ցանկացած վայրից և ցանկացած պահին:

Օգտվելով Ինտերնետ-Բանկ համակարգից Դուք կկարողանաք` կառավարել Ձեր հաշիվները աշխարհի ցանկացած կետից որտեղ կա Ինտերնետ

 • պատրաստել և Բանկ ուղարկել դրամով և արտարժույթով վճարման հանձնարարականներ
 • կատարել արտարժույթային փոխարկումներ
 • հետևել հաշիվների ընթացիկ վիճակին
 • ստանալ հաշիվներից քաղվածքներ ցանկացած ժամանակահատվածի կտրվածքով
 • կատարել վարկի մարումներ
 • իրականացնել ժամկետային ավանդի համալրումներ
 • բանկից ստանալ տեղեկատվություն գործարքի վիճակի մասին

Համակարգում ապահովված է անվտանգության բարձր մակարդակ: Օգագործվում են գաղտնագրությամբ կոդեր ձևավորող հատուկ սարքեր (թոքեն) և էլեկտրոնային թվային ստորագրություններ. նույնականացման համակարգը ապահովում է գործարք կատարող կողմերի իսկությունը:

Սակագներ ֆիզիկական անձանց համար

Սակագներ իրավաբանական անձանց համար

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է Մոբայլ Բանկինգ հավելվածը, որը թույլ է տալիս բջջային հեռախոսներից և պլանշետներից արագ, հարմարավետ, և անվտանգ կառավարել բանկային հաշիվները:

Օգտվելով Մոբայլ Բանկինգ հավելվածից Դուք կկարողանաք`

 • պատրաստել և Բանկ ուղարկել դրամով և արտարժույթով վճարման հանձնարարականներ
 • կատարել արտարժույթային փոխարկումներ
 • հետևել հաշիվների ընթացիկ վիճակին
 • ստանալ հաշիվներից քաղվածքներ ցանկացած ժամանակահատվածի կտրվածքով
 • կատարել վարկի մարումներ
 • իրականացնել ժամկետային ավանդի համալրումներ
 • բանկից ստանալ տեղեկատվություն գործարքի վիճակի մասին

Մոբայլ Բանկինգ հավելվածից օգտվելու համար դուք պետք է լինեք ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի Ինտերնետ-Բանկ համակարգ-ի օգտագործող և կիրառեք նույն օգտագործողի անունն ու գաղտնաբառը (եթե ունեք Մոբայլ Թոքեն, ապա այն կարող եք կիրառել մեկանգամյա գաղտնաբառ գեներացնելու համար):

Մոբայլ Բանկինգ հավելվածը օգտագործելու համար անհրաժեշտ է առցանց App Store կամ Google Play Store հարթակներից ներբեռնել հավելվածը և տեղադրել այն ձեր բջջային հեռախոսի կամ պլանշետի մեջ:

Սակագներ ֆիզիկական անձանց համար

Սակագներ իրավաբանական անձանց համար

App Store
Google Play

Մոբայլ Թոքեն –ը բջջային հավելված է, որը Արմսվիսբանկի հաճախորդներին թույլ է տալիս գեներացնել մեկանգամյա գաղտնաբառ` Ինտերնետ բանկինգ ծառայություններից օգտվելու համար:

Մոբայլ Թոքեն հավելվածը օգտագործելու համար անհրաժեշտ է առցանց App Store կամ Google Play Store հարթակներից ներբեռնել այն և դիմել բանկ ակտիվացման համար:

Սակագներ ֆիզիկական անձանց համար

Սակագներ իրավաբանական անձանց համար

Այսուհետ Ձեր հաշիվներն ընդամենը մեկ SMS հեռավորության վրա են:

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իր հաճախորդների սպասարկումն էլ ավելի հարմարավետ դարձնելու նպատակով առաջարկում է SMS-ինֆո ծառայությունը:


SMS ինֆո ծառայության առավելություններն են.
 • Հասանելիություն Ձեր հաշիվներին ցանկացած ժամանակ, ցանկացած վայրից` 24/7 ռեժիմով,
 • Տեղեկատվության ստացում SMS-ի միջոցով՝ առանց ինտերնետի առկայության,
 • Ծառայության պարզություն
 • Ժամանակի խնայողություն,
SMS-Ինֆո ծառայությանը բաժանորդագրվելու դեպքում Դուք հնարավորություն կունենաք տեղեկատվություն ստանալ.
 • Ձեր վարկերի հերթական մարումների օրերի, ինչպես նաև ցանկության դեպքում մարման ենթակա գումարի մասին,
 • Բանկում ունեցած Ձեր ընթացիկ հաշիվների մնացորդների մասին (հարցման միջոցով),
 • Բանկի գործող փոխարժեքների մասին (հարցման միջոցով),
 • Բանկում ունեցած Ձեր հաշիվներով կատարված վերջին գործարքների մասին (հարցման միջոցով):
 • Ավանդ(ներ)ի մարման մասին նախորդ օրը,
 • Սակագներում և պայմաններում փոփոխությունների մասին,
 • Բանկի կողմից մատուցվող ընթացիկ և նոր ծառայությունների մասին ծանուցում/գովազդ:

Հարցման միջոցով տեղեկատվություն ստանալու համար Ձեր նախաձեռնությամբ ուղարկեք հաղորդագրություն 1041 կարճ համարին՝ հաղորդագրության տեքստում նշելով Ձեզ անհրաժեշտ հիմնաբառը:

Հիմնաբառ Ստացվող տեղեկատվություն
S BALՀաշվեհամարի վերջին 2 նիշը (ոչ պարտադիր)
Օր՝ S BAL կամ S BAL 65
Տեղեկատվություն նշված հաշվի կամ, չնշելու դեպքում, բոլոր հաշիվների մնացորդի վերաբերյալ
S STMT Հաշվեհամարի վերջին 2 նիշը (ոչ պարտադիր)
Օր ՝ S STMT կամ S STMT 65
Տեղեկատվություն նշված հաշվով կամ, չնշելու դեպքում, բոլոր հաշիվներով օրվա ընթացքում կատարված վերջին գործարքների վերաբերյալ
S FX Տեղեկատվություն Բանկի փոխարժեքների վերաբերյալ
S LOAN Պայմանագրի համարը (պարտադիր)
Օր ՝ S LOAN LAC00-0000-00
Տեղեկատվություն նշված վարկի մոտակա մարման օրվա և մարման ենթակա մայր գումարի և տոկոսագումարի վերաբերյալ
Ծառայության սակագին`

Ձեր կողմից ուղարկվող հարցումների համար օպերատոր ընկերությունը կգանձի 50 ՀՀ դրամ 1 հաղորդագրության համար:

Բանկի կողմից ուղարկվող կարճ հաղորդագրությունների համար սակագին չի կիրառվի մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 2019թ. հունվարի 1-ից SMS-Ինֆո ծառայության համար սակագին կիրառելու դեպքում այդ մասին Ձեզ կտեղեկացվի 1 ամիս առաջ:

SMS-Ինֆո ծառայության ակտիվացման համար սակագին չի գանձվում:

SMS-Ինֆո ծառայության ամսական միջնորդավճար նույնպես չի գանձվում:

SMS-Ինֆո ծառայությունից կարելի է հրաժարվել ցանկացած պահին՝ այդ մասին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացնելով Բանկին:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը ծառայություններ է մատուցում Բանկի կողմից հաստատված «Հաճախորդների բանկային հաշիվների վարման, այլ ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ» -ի հիման վրա:

SMS-Ինֆո ծառայության առավելություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է բաժանորդագրվել՝ դիմելով Բանկին և լրացնելով համապատասխան դիմումը: SMS-Ինֆո ծառայությանը կարելի է բաժանորդագրվել ինչպես անձամբ Բանկ այցելելով այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով՝ լրացնելով և ուղարկելով համապատասխան դիմումը:

Ներբեռնել SMS-ինֆո ծառայության տրամադրման դիմումը

Անուն:
Ազգանուն:
Էլ-փոստ:
Վերբեռնեք լրացրած 
դիմում-հարցաթերթիկը:

Please attach only .doc and .pdf files

Security Code:
  

Լրացված դիմումը կարող եք ուղարկել նաև crm@armswissbank.am էլեկտրոնային հասցեին:

Հարգելի հաճախորդներ,

առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Բանկի Գլխամասային գրասենյակ` Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեով կամ զանգահարել (+374 60) 757 000 հեռախոսահամարով:

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: