Առցանց ծառայություններ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն իր hաճախորդներին առաջարկում է ժամանակակից միջազգային պահանջներին համապատասխանող առցանց «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգը, որը Ինտերնետի միջոցով օրվա ցանկացած պահին հաշվի հասանելիության և գործարքների իրականացման հնարավորություն է ընձեռում ` հարմարավետ դարձնելով ֆինանսական գործառնությունները:

Առցանց սպասարկման համակարգի միջոցով Հաճախորդը կարող է`

 • դիտել իր հաշվին/ներին տվյալ պահին առկա մնացորդները,
 • դիտել բանկում տվյալ պահին գործող արժութային փոխարժեքները,
 • ձևավորել/ներկայացնել Բանկ վճարային հանձնարարականներ` ՀՀ դրամով և արտարժույթով`կաղապարների պահպանման հնարավորությամբ,
 • ձևավորել/ներկայացնել Բանկ արժույթի փոխարկման հայտ,
 • ստանալ տարբեր տեսակի հաշվետվություններ` հաշվի շարժի, մնացորդի և համակարգ ներմուծված/հեռացված հանձնարարականների վերաբերյալ,
 • փոխանակել էլեկտրոնային հաղորդագրություններ Բանկի հետ:

Բանկ Հաճախորդ համակարգի միջոցով Հաճախորդի բանկային հաշիվների սպասարկման ընթացակարգ

Սակագներ ֆիզիկական անձանց համար

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն Ձեզ է առաջարկում առաջադեմ Ինտերնետ-Բանկ համակարգը, որը հնարավորություն է ընձեռնում արագ և հարմարավետ կառավարել Ձեր հաշիվները աշխարհի ցանկացած վայրից և ցանկացած պահին:

Օգտվելով Ինտերնետ-Բանկ համակարգից Դուք կկարողանաք` կառավարել Ձեր հաշիվները աշխարհի ցանկացած կետից որտեղ կա Ինտերնետ

 • պատրաստել և Բանկ ուղարկել դրամով և արտարժույթով վճարման հանձնարարականներ
 • կատարել արտարժույթային փոխարկումներ
 • հետևել հաշիվների ընթացիկ վիճակին
 • ստանալ հաշիվներից քաղվածքներ ցանկացած ժամանակահատվածի կտրվածքով
 • կատարել վարկի մարումներ
 • իրականացնել ժամկետային ավանդի համալրումներ
 • բանկից ստանալ տեղեկատվություն գործարքի վիճակի մասին

Համակարգում ապահովված է անվտանգության բարձր մակարդակ: Օգագործվում են գաղտնագրությամբ կոդեր ձևավորող հատուկ սարքեր (թոքեն) և էլեկտրոնային թվային ստորագրություններ. նույնականացման համակարգը ապահովում է գործարք կատարող կողմերի իսկությունը:

Սակագներ ֆիզիկական անձանց համար

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է Մոբայլ Բանկինգ հավելվածը, որը թույլ է տալիս բջջային հեռախոսներից և պլանշետներից արագ, հարմարավետ, և անվտանգ կառավարել բանկային հաշիվները:

Օգտվելով Մոբայլ Բանկինգ հավելվածից Դուք կկարողանաք`

 • պատրաստել և Բանկ ուղարկել դրամով և արտարժույթով վճարման հանձնարարականներ
 • կատարել արտարժույթային փոխարկումներ
 • հետևել հաշիվների ընթացիկ վիճակին
 • ստանալ հաշիվներից քաղվածքներ ցանկացած ժամանակահատվածի կտրվածքով
 • կատարել վարկի մարումներ
 • իրականացնել ժամկետային ավանդի համալրումներ
 • բանկից ստանալ տեղեկատվություն գործարքի վիճակի մասին

Մոբայլ Բանկինգ հավելվածից օգտվելու համար դուք պետք է լինեք ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի Ինտերնետ-Բանկ համակարգ-ի օգտագործող և կիրառեք նույն օգտագործողի անունն ու գաղտնաբառը (եթե ունեք Մոբայլ Թոքեն, ապա այն կարող եք կիրառել մեկանգամյա գաղտնաբառ գեներացնելու համար):

Մոբայլ Բանկինգ հավելվածը օգտագործելու համար անհրաժեշտ է առցանց App Store կամ Google Play Store հարթակներից ներբեռնել հավելվածը և տեղադրել այն ձեր բջջային հեռախոսի կամ պլանշետի մեջ:

Սակագներ ֆիզիկական անձանց համար

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում

App Store
Google Play

Մոբայլ Թոքեն –ը բջջային հավելված է, որը Արմսվիսբանկի հաճախորդներին թույլ է տալիս գեներացնել մեկանգամյա գաղտնաբառ` Ինտերնետ բանկինգ ծառայություններից օգտվելու համար:

Մոբայլ Թոքեն հավելվածը օգտագործելու համար անհրաժեշտ է առցանց App Store կամ Google Play Store հարթակներից ներբեռնել այն և դիմել բանկ ակտիվացման համար:

Սակագներ ֆիզիկական անձանց համար

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց եվ անհատ ձեռներեցների հաշվի սպասարկում

Այսուհետ Ձեր հաշիվներն ընդամենը մեկ SMS հեռավորության վրա են:

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իր հաճախորդների սպասարկումն էլ ավելի հարմարավետ դարձնելու նպատակով առաջարկում է SMS-ինֆո ծառայությունը:


SMS ինֆո ծառայության առավելություններն են.
 • Հասանելիություն Ձեր հաշիվներին ցանկացած ժամանակ, ցանկացած վայրից` 24/7 ռեժիմով,
 • Տեղեկատվության ստացում SMS-ի միջոցով՝ առանց ինտերնետի առկայության,
 • Ծառայության պարզություն
 • Ժամանակի խնայողություն,
SMS-Ինֆո ծառայությանը բաժանորդագրվելու դեպքում Դուք հնարավորություն կունենաք տեղեկատվություն ստանալ.
 • Ձեր վարկերի հերթական մարումների օրերի, ինչպես նաև ցանկության դեպքում մարման ենթակա գումարի մասին,
 • Բանկում ունեցած Ձեր ընթացիկ հաշիվների մնացորդների մասին (հարցման միջոցով),
 • Բանկի գործող փոխարժեքների մասին (հարցման միջոցով),
 • Բանկում ունեցած Ձեր հաշիվներով կատարված վերջին գործարքների մասին (հարցման միջոցով):
 • Ավանդ(ներ)ի մարման մասին նախորդ օրը,
 • Սակագներում և պայմաններում փոփոխությունների մասին,
 • Բանկի կողմից մատուցվող ընթացիկ և նոր ծառայությունների մասին ծանուցում/գովազդ:

Հարցման միջոցով տեղեկատվություն ստանալու համար Ձեր նախաձեռնությամբ ուղարկեք հաղորդագրություն 1041 կարճ համարին՝ հաղորդագրության տեքստում նշելով Ձեզ անհրաժեշտ հիմնաբառը:

Հիմնաբառ Ստացվող տեղեկատվություն
S BALՀաշվեհամարի վերջին 2 նիշը (ոչ պարտադիր)
Օր՝ S BAL կամ S BAL 65
Տեղեկատվություն նշված հաշվի կամ, չնշելու դեպքում, բոլոր հաշիվների մնացորդի վերաբերյալ
S STMT Հաշվեհամարի վերջին 2 նիշը (ոչ պարտադիր)
Օր ՝ S STMT կամ S STMT 65
Տեղեկատվություն նշված հաշվով կամ, չնշելու դեպքում, բոլոր հաշիվներով օրվա ընթացքում կատարված վերջին գործարքների վերաբերյալ
S FX Տեղեկատվություն Բանկի փոխարժեքների վերաբերյալ
S LOAN Պայմանագրի համարը (պարտադիր)
Օր ՝ S LOAN LAC00-0000-00
Տեղեկատվություն նշված վարկի մոտակա մարման օրվա և մարման ենթակա մայր գումարի և տոկոսագումարի վերաբերյալ
Ծառայության սակագին`

Ձեր կողմից ուղարկվող հարցումների համար օպերատոր ընկերությունը կգանձի 50 ՀՀ դրամ 1 հաղորդագրության համար:

Բանկի կողմից ուղարկվող կարճ հաղորդագրությունների համար սակագին չի կիրառվի մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 2019թ. հունվարի 1-ից SMS-Ինֆո ծառայության համար սակագին կիրառելու դեպքում այդ մասին Ձեզ կտեղեկացվի 1 ամիս առաջ:

SMS-Ինֆո ծառայության ակտիվացման համար սակագին չի գանձվում:

SMS-Ինֆո ծառայության ամսական միջնորդավճար նույնպես չի գանձվում:

SMS-Ինֆո ծառայությունից կարելի է հրաժարվել ցանկացած պահին՝ այդ մասին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացնելով Բանկին:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը ծառայություններ է մատուցում Բանկի կողմից հաստատված «Հաճախորդների բանկային հաշիվների վարման, այլ ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ» -ի հիման վրա:

SMS-Ինֆո ծառայության առավելություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է բաժանորդագրվել՝ դիմելով Բանկին և լրացնելով համապատասխան դիմումը: SMS-Ինֆո ծառայությանը կարելի է բաժանորդագրվել ինչպես անձամբ Բանկ այցելելով այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով՝ լրացնելով և ուղարկելով համապատասխան դիմումը:

Ներբեռնել SMS-ինֆո ծառայության տրամադրման դիմումը

Անուն:
Ազգանուն:
Էլ-փոստ:
Վերբեռնեք լրացրած 
դիմում-հարցաթերթիկը:

Please attach only .doc and .pdf files

Security Code:
  

Լրացված դիմումը կարող եք ուղարկել նաև crm@armswissbank.am էլեկտրոնային հասցեին:

Հարգելի հաճախորդներ,

առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Բանկի Գլխամասային գրասենյակ` Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեով կամ զանգահարել (+374 60) 757 000 հեռախոսահամարով: