Բանկը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր գործունեության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն:

Եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվեկշիռ
IV | 2017 |  301.3 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
IV | 2017 |  404.4 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
IV | 2017 |  386.4 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
IV | 2017 |  488 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
IV | 2017 |  350 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
IV | 2017 |  260.1 KB   download PDF file

Նախկին հաշվետվություններ


Տարեկան հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

 • 2016 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  32MB download PDF file
 • 2015 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1.60MB download PDF file
 • 2014 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  5.51MB download PDF file
 • 2013 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  4.97MB download PDF file
 • 2012 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1.74MB download PDF file
 • 2011 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1.17MB download PDF file
 • 2010 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  600 KB download PDF file
 • 2009 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1024KB download PDF file
 • 2008 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1868MB download PDF file
 • 2007 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  2201KB download PDF file
 • 2006 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  563KB download PDF file
 • 2005 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  468KB download PDF file
 • 2004 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  602KB download PDF file

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: