Բանկը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր գործունեության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն:

Եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվեկշիռ
II | 2019 |  604.2 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
II | 2019 |  416.1 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
II | 2019 |  480.2 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
II | 2019 |  529.7 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
II | 2019 |  649.8 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
II | 2019 |  454.7 KB   download PDF file

Նախկին հաշվետվություններ


Տարեկան հաշվետվություններ

 • 2018 թ.-ի տարեկան հաշվետվություն
  11 MB download PDF file
 • Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

  • 2018 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   2.21 MB download PDF file
  • 2017 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   825 KB download PDF file
  • 2016 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   32MB download PDF file
  • 2015 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   1.60MB download PDF file
  • 2014 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   5.51MB download PDF file
  • 2013 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   4.97MB download PDF file
  • 2012 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   1.74MB download PDF file
  • 2011 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   1.17MB download PDF file
  • 2010 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   600 KB download PDF file
  • 2009 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   1024KB download PDF file
  • 2008 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   1868MB download PDF file
  • 2007 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   2201KB download PDF file
  • 2006 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   563KB download PDF file
  • 2005 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   468KB download PDF file
  • 2004 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
   602KB download PDF file