ArmSwissBank ArmSwissBank ArmSwissBank
01
01
Արտարժույթի փոխարժեքներ
USD - -
EUR - -
GBP - -
CHF - -
RUB - -
JPY 10 - -
XAU - -
ArmSwissBank live

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

04.11.2015 Սեմինար Բանկի ներմուծող և արտահանող հաճախորդների համար

03.11.2015թ.-ին  Բանկի ներմուծող և արտահանող հաճախորդների համար...Ավելին


11.09.2015 Հայտարարություն
Հարգելի հաճախորդ, Տեղեկացնում ենք, որ 2015թ.-ի հուլիսին Հայաստան կատա...

Ավելին


09.07.2015 ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում գործում է նոր <<ԶԱՆԳԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ>>
Հարգելի հաճախորդ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն, ...

Ավելին


ArmSwissBank events

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ՝ Երևանի <<Ադամանդ>> ապրանքա-հումքային բորսայի <<Երկարամյա Վստահելի Գործընկեր>> 26.11.2015 ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ՝ Երևանի <<Ադամանդ>> ապրանքա-հումքային բորսայի <<Երկարամյա Վստահելի Գործընկեր>>

20.11.2015 թ-ին -ն ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ին շնորհել է վկայագիր <<Երևանի <<Ադամանդ>> ապրանքա-հումքային բորսա>> ՓԲԸ-ի կողմից, առ այն, որ բորսայի հետ արդյունավետ և փոխշահավետ համագործակցության արդյունքում Բանկն արժանացել է <<Երկարամյա Վստահելի Գործընկեր>>պատվավոր կոչմանը:Ավելին


Իրականացված թողարկումներ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից կազմակերպված արժեթղթերի թողարկումների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ


Բանկի կողմից օտարվող գույք

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել ` (+374 10) 540728, 584419 (ներքին՝ 155):

ArmSwissBankinfo

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ

27.11.2015

Արտարժույթի միջազգային փոխարժեքներ
Source Bloomberg
Ֆոնդային ապրանքներ
Gold - -
Oil - -
Source Bloomberg
Ինդեքսներ
DJIA - -
DAX - -
NIKKEI 225 - -
Source Bloomberg
Տոկոսադրույքներ
Fed (USA) -
ECB (EU) -
 
LIBOR 3m USD -
EURIBOR 3m -
Source Bloomberg
Ոսկու գներ
Քաշ Վաճառքի գին
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ - -
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAG/ - -
Armswissbank
Ավելին
Թարմացվել է՝ 27.11.2015 17:34:01

Որոշեք բանկային հաշիվ բացելու Ձեր նպատակը, ընտրեք հետևյալ տարբերակներից մեկը`

ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՌՑԱՆՑ ԳՆՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ | Բրոքերային գործարքների առցանց իրականացման քայլերի հերթականությունը

Բանկային հաշվի բացման հայտի լրացում
փակել

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿում հաշիվ բացելու և բրոքերային ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով լրացնել և ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿի համապատասխան էլ. հասցեին ուղարկել բրոքերային ծառայությունների համար բանկային հաշվի բացման հայտը, ինչպես նաև վերջիններիս կցված Ձեր անձնագրի գունավոր լուսապատճեն:

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿում հաշիվների բացում
փակել

Բանկն ուսումնասիրում է Ձեր տվյալները և 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Ձեր էլ. հասցեով տեղեկացնում է հաշիվ բացելու և բրոքերային պայմանագիր կնքելու հնարավորության կամ անհնարինության մասին: Նշենք, որ Բանկն իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ մերժելու հաշվի բացումը` առանց պատճառաբանության: Դրական պատասխանի դեպքում նամակին կցվում են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք Դուք պետք է տպեք, ստորագրեք և բնօրինակները փոստով ուղարկեք ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ, իսկ դրանց տեսապատճեն` Բանկի համապատասխան էլ. հասցեին: Միևնույն ժամանակ Բանկը Ձեզ կուղարկի տեղեկություններ Ձեր հաշիվների և գումարը ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ փոխանցելու վերաբերյալ: Նախքան փաստաթղթերի բնօրինակները ստանալը Ձեր հաշիվը լիարժեք ակտիվացված չի լինի (այսինքն` Դուք կարող եք գնել ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի արժեթղթեր սակայն վաճառել չեք կարող): Փաստաթղթերի բնօրինակները ստանալուն պես Ձեր հաշիվը կակտիվացվի, ինչպես նաև Ձեր ցանկության դեպքում Ձեզ կտրամադրվի Ինտերնետ-բանկ համակարգից օգտվելու հնարավորություն:

Գումարի փոխանցում
փակել

Գումարը Դուք կարող եք փոխանցել միայն Ձեր անձնական բանկային հաշվից S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) համակարգով համապատասխան տիպի հաղորդագրությամբ, այլապես ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿը Ձեր գումարը չի ընդունի:

Արժեթղթերի ձեռքբերման հայտի լրացում
փակել

ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի արժեթղթեր գնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել սահմանված նմուշի պատվեր և սահմանված կարգով /էլ. փոստով, ֆաքսիմիլային հաղորդագրության միջոցով/ ուղարկել Բանկ կամ հեռախոսով ներկայացնել համապատասխան պատվեր: ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի արժեթղթերի գնանշումներին Դուք կարող ծանոթանալ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿի հիմնական և ներդրումային կայքերում ինչպես նաև մասնագիտացված այլ կայքերում հետևյալ հասցեներով`

www.armswissbank.am
invest.armswissbank.am
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿի պաշտոնական էջը Բլումբերգում:` ASWI
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա, http://www.nasdaqomx.am/am/
http://www.artsakhhpp.com (ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ-ի արժեթղթերի համար)

Արժեթղթերի գնում
փակել

Ձեր պատվերի հիման վրա Բանկը գործարքի օրվա Բանկի կողմից սահմանված արտարժույթի առքի փոխարժեքով փոխարկում է Ձեր հաշվին առկա արտարժույթը ՀՀ դրամի և ձեռք է բերում ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի արժեթղթերը գործարքի օրվա դրությամբ ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա բորսայի հարթակում գնանշված արժեքով: Գործարքը կատարելուց հետո Բանկը Ձեզ կուղարկի գնման վերաբերյալ քաղվածք` նշելով ձեռք բերված արժեթղթերի քանակը և գումարը:

Արժեթղթերի ձեռքբերման հայտ