Իրականացված թողարկումներ

2019 


2018 


2017 


2015


2014
       

2013
        
         
2012                                                              2011                                                         
                                      


2010                                                                                                                                          200920082007
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: