Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկեր

Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության հետ համագործակցության շրջանակում գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով տվյալ ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադրում է վարկային տոկոսների մասնակի սուբսիդավորմամբ վարկեր։

Վարկերը տրմադրվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման, կարկտապաշտան ցանցերի և կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով:

Արժույթ ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար 150,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք0%-2%
(ՀՀ Գյուղատնտեսության Նախարարության կողմից սուբսիդավորման տոկոսներն
արդեն նվազեցված են)
Ժամկետ մինչև 3 տարի

Տեղեկատվական տեսահոլովակ

Արժույթ ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար 85,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք0%-2%
(ՀՀ Գյուղատնտեսության Նախարարության կողմից սուբսիդավորման տոկոսներն
արդեն նվազեցված են)
Ժամկետ մինչև 7 տարի

Տեղեկատվական տեսահոլովակ

Արժույթ ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար Պտղատու այգիների համար` 248,000,000 ՀՀ դրամ
Հատապտղանոցի համար` 69,600,000 ՀՀ դրամը
Տոկոսադրույք0%-2%
(ՀՀ Գյուղատնտեսության Նախարարության կողմից սուբսիդավորման տոկոսներն
արդեն նվազեցված են)
Ժամկետ մինչև 8 տարի

Տեղեկատվական տեսահոլովակ

Արժույթ ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար 1,500,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք0%-3%
(ՀՀ Գյուղատնտեսության Նախարարության կողմից սուբսիդավորման տոկոսներն
արդեն նվազեցված են)
Ժամկետ մինչև 1 տարի

Տեղեկատվական տեսահոլովակ

Արժույթ ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար 450,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք0%-4%
(ՀՀ Գյուղատնտեսության Նախարարության կողմից սուբսիդավորման տոկոսներն
արդեն նվազեցված են)
Ժամկետ մինչև 8 տարի

Տեղեկատվական տեսահոլովակ

 

Ուղենիշային պայմաններ

* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: