Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկեր

Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության հետ համագործակցության շրջանակում գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով տվյալ ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադրում է վարկային տոկոսների մասնակի սուբսիդավորմամբ վարկեր։

Վարկերը տրմադրվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման, կարկտապաշտան ցանցերի և կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով:

ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ
Արժույթ ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար 150,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք12%, սուբսիդավորման ենթակա տոկոսային կետեր`10%,
(վարկառուի կողմից փաստացի վճարվող տարեկան տոկոսադրույք՝ 2%)
Ժամկետ մինչև 3 տարի

 

ՀԱԿԱԿԱՐԿՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ
Արժույթ ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար 100,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք12%, սուբսիդավորման ենթակա տոկոսային կետեր` 10%, (վարկառուի կողմից փաստացի վճարվող տարեկան տոկոսադրույք՝ 2%)
Ժամկետ մինչև 7 տարի
ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՀԻՄՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ
Արժույթ ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար Պտղատու այգիների համար` 270,000,000 ՀՀ դրամ
հատապտղանոցի համար` 500,000,000 ՀՀ դրամը
Տոկոսադրույք12%, սուբսիդավորման ենթակա տոկոսային կետեր` 7%, (վարկառուի կողմից փաստացի վճարվող տարեկան տոկոսադրույք՝ 5%)
Ժամկետ մինչև 7 տարի

Ինչպես նաև, Բանկը ՀՀ ԳՆ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում տրամադրում է սուբսիդավորվող վարկեր ագրովերամշակման ոլորտում գործող կազմակերպություններին` գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) իրականացման նպատակով։

ԱԳՐՈՎԵՐՈՄՇԱԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՄԱՐ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ՄԹԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ
Արժույթ ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք12%, սուբսիդավորման ենթակա տոկոսային կետեր`9%, (վարկառուի կողմից փաստացի վճարվող տարեկան տոկոսադրույք՝ 3%)
Ժամկետ մինչև 1 տարի

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի կողմից գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող պետական օժանդակության ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվական տեսահոլովակներ:

 • Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր՝ https://www.youtube.com/watch?v=-SoizZNVIOg
 • «Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր`https://www.youtube.com/watch?v=6dtTk2LtwTw
 • Հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր` https://www.youtube.com/watch?v=KqdCKA74OLw&t=10s
 • «Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագիր` https://www.youtube.com/watch?v=OHqAEjWiQSA
 • Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր`
  https://www.youtube.com/watch?v=GPPTm_cPJ3s
 •  

  Ուղենիշային պայմաններ

  * Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: