Իրադարձություններ
2010Թ-Ի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-ԻՆ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԴԱԳԻՐԸ:

2010Թ-Ի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-ԻՆ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԴԱԳԻՐԸ:

30.11.2010

Մանրամասները ներկայացված են ստորև նշված հղումներում:

Հայտարարություն «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի մասին

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի ազդագիրը

Բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքի կիրառման կարգը

Բաժնետոմսերի ազատ բաժանորդագրության կարգը


Բոլոր իրադարձությունները