Իրադարձություններ
“ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ”-Ի ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

“ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ”-Ի ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

30.04.2010
Ս.թ. ապրիլի 27-ին ԼՂՀ Ստեփանակերտ քաղաքում տեղի ունեցավ Արցախ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի հանրային առաջարկից հետո անդրանիկ տարեկան ընդհանուր ժողովը: Օրակարգում Տնօրենների խորհրդի կողմից ընդգրկված էր թվով 12 հարց, այդ թվում` Տնօրենների խորհրդի անդամների ընտրության, 2009թ. տարեկան հաշվետվությունների հաստատման, շահույթի բաշխման և շահաբաժինների չափի ու վճարման կարգի հաստատման, նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման, ինչպես նաև ընկերության կորպորատիվ կառավարման ոլորտը կարգավորող հաստատման ենթակա ներքին մի քանի կանոնակարգերի քննարկման վերաբերյալ հարցերը: Ավելին

Բոլոր իրադարձությունները