«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ3,000,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ60,000 հատ
Անվանական արժեք50,000 ՀՀ դրամ
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն11.5% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ5 տարի/ մարման ժամկետ 24.05.2023թ.
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Խորհուրդի որորշում

Ազդագիր
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: