«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՈԻԹԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ6.000.000 ԱՄՆ դոլար
Թողարկման քանակ60,000 հատ
Անվանական արժեք100 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն6.5 %/ կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ7 տարի/ մարման ժամկետ 23.05.2025թ.
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Խորհուրդի որորշում

Ազդագիր
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: