«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ10,000,000 ԱՄՆ դոլար
Թողարկման քանակ100,000 հատ
Անվանական արժեք100 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն6.00 %/ եռամսյակային
Շրջանառության ժամկետ72 ամիս /մարման օր 22/11/2024/.
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային Բանկ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Ազդագիր
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: