Նորություններ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ (SWISS71) ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

28.03.2019

Ներկայացնում ենք «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ –ի կողմից 28/03/2019թ. թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (SWISB71) տեղաբաշխման արդյունքներ՝

Տեղաբաշխման աճուրդի արդյունքները`

 • աճուրդի եղանակը (բաց/փակ)` փակ աճուրդ
 • աճուրդի ձևը` ստանդարտ
 • որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցած Բորսայի անդամների թիվը` 6
 • ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը (ՀՀ դրամ)` 5,950,104,023.96
 • բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը (ՀՀ դրամ)` 2,790,576,847.28
 • տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման գինը (ՀՀ դրամ)` 53,603.8500
 • տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման եկամտաբերությունը` 10.5 %
 • տեղաբաշխված արժեթղթերի միջին կշռված եկամտաբերությունը` 10.46380%
 • տեղաբաշխման սկիզբը (օր/ամիս/տարի)` 28/03/2019
 • տեղաբաշխման ավարտը (օր/ամիս/տարի)` 28/03/2019
 • Միաժամանակ, տեղեկացնում ենք, որ SWISS71 պարտատոմսերի հերթական տրանշը թողարկվել է հետևյալ պայմաններով՝

  Անվանական արժեքը ՝ 50.000 ՀՀ դրամ

  Քանակը՝ 60.000 հատ

  Տեղաբաշխման ընդհանուր ծավալը /անվանական/` 3 միլիարդ ՀՀ դրամ /ներառյալ 400,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր անվանական ծավալով շուկա ստեղծողների կողմից 28.03.2019թ. կայանալիք աճուրդի ժամանակ ձևավորված միջին կշռված գնով գնման ենթակա ծավալը/

  Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման պարբերականությունը՝ 11.5%, կիսամյակային:


  Բոլոր Նորությունները


  * Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: