Նորություններ

2019Թ.-Ի ԱՊՐԻԼԻ 12-ԻՆ ՀՀ ԿԲ-Ն ԳՐԱՆՑԵԼ Է «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԴԱԳԻՐԸ

12.04.2019

2018թ.-ի նոյեմբերի 14-ին «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ժողովը որոշում է կայացրել լրացուցիչ թվով 1,350,000 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին:

Բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը իրականացվելու է Ընկերության գործող բաժնետերերի կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքի կիրառմամբ, իսկ չտեղաբաշխված մասը ենթակա է վաճառքի ազատ բաժանորդագրության միջոցով:

2019թ.-ի ապրիլի 12-ին ՀՀ ԿԲ-ն գրանցել է Ընկերության Բաժնետոմսերի ազդագիրը:

Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է ստորև բերված հղումներում`

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի ազդագիր

ՀՀ ԿԲ որոշում


Բոլոր Նորությունները