Հաշվեկշիռ
II | 2018 |  70.8 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
II | 2018 |  90.3 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
II | 2018 |  69.1 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
II | 2018 |  514 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
II | 2018 |  392.5 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
II | 2018 |  244.8 KB   download PDF file
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: