Հաշվեկշիռ
I | 2018 |  116.6 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
I | 2018 |  82.2 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
I | 2018 |  89.9 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
I | 2018 |  92.3 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
I | 2018 |  31.9 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
I | 2018 |  242.2 KB   download PDF file
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: