Հաշվեկշիռ
I | 2019 |  1.1 MB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
I | 2019 |  1.2 MB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
I | 2019 |  1.4 MB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
I | 2019 |  1.6 MB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
I | 2019 |  1.2 MB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
I | 2019 |  339.2 KB   download PDF file
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: