Հաշվեկշիռ
IV | 2017 |  301.3 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
IV | 2017 |  404.4 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
IV | 2017 |  386.4 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
IV | 2017 |  488 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
IV | 2017 |  350 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
IV | 2017 |  260.1 KB   download PDF file
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: