Հաշվեկշիռ
III | 2017 |  79.3 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
III | 2017 |  70.5 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
III | 2017 |  62.7 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
III | 2017 |  74.7 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
III | 2017 |  74.9 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
III | 2017 |  266.2 KB   download PDF file
* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: