Հաշվեկշիռ
II | 2019 |  604.2 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
II | 2019 |  416.1 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
II | 2019 |  480.2 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
II | 2019 |  529.7 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
II | 2019 |  649.8 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
II | 2019 |  454.7 KB   download PDF file