Իրադարձություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

16.03.2018

2017թ. դեկտեմբերի 05-ին, «Քափարմ» ՓԲԸ-ի Խորհուրդը որոշում կայացրեց դադարեցնել «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի գործունեությունը՝ հաշվի առնելով ներդրումների բացակայությունը: 2018թ. մարտի 15-ի դրությամբ և ընդհանրապես «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդը գործունեություն չի իրականացրել:


Բոլոր իրադարձությունները


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: